Vesti

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGLEDNO ISPITIVANJE - ERDEVIK Avgust-Novembar 2013. god. Termoplin d.o.o. – “JT Inetrnational” AD

 

Na zahtev našeg cenjenog dugogodišnjeg poslovnog partnera komapnije “JT International“ AD – Senta, instalirali smo kod njihovog kooperanta gosp. Mocko Rastislava iz Erdevika naš termogenerator na čvrstog gorivo tip „TD-95“ koji je dodatno opremljen gorionikom za automatsko sagorevanje drvenog peleta. Razlog postavljanja termogeneratora je želja „JTI“ da se umanji ukupna cena koštanja sušenja duvana, jer je u poslednjih desetak godina cena gasa se je višestruko uvećala, i počela je učestvovati u ceni suvog duvana koji kooperanti predaju „JTI“ toliko da je upitna isplativost proizvodnje. Posebno je teško u selima gde nema ni prirodnog gasa (koji je takođe skup) kao što je u Erdeviku, pa kooperanti „JTI“ moraju koristiti preskupni tečni naftni gas (TNG), stoga je odlučeno da se napravi ogled gde bi se instalirao termogenerator na bio masu, da se uvidi kolika je moguća ostvariva ušteda naspram TNG-a, i što je najbitnije da se uvidi da li će sušenje na bio masu uticati na kvalitet sušenja duvana.

Rezultati su bili sledeći:

- Kao prvo, kvalitet finalno osušenog duvana je bio istovetan kao i korišćenjem gasa kao pogonskog goriva za indirektno zagrejavanje vaduha sušenja.

- Kao drugo, potrošnja energenta je bila prosečna 1,1kg drvenog peleta na 1 kg osušenog duvana, cena koštanja peleta je 185 eura po toni, izašlo je da je cena po kilogramu osušenog duvana 0,20 euro centi, korišćenjem TNG kooperantu treba 0,9 kg po 1 kilogramu suvog duvana, što iznosi 0,63 euro centa po kilogramu suvog duvana. Ušteda je trostruka tj. za dobro napunjenu sušaru tip SD-60 (60 ramova), iz koje izađe oko 600 kg suvog duvana, razlika iznosi 260 eura korišćenjem drvenog peleta naspram TNG-a, treba uračunati da zavisno od godine koperanti imaju od 12-15 šarži sušenja, puta 260 eura, izlazi da je se investicija vraća vrlo brzo. Treba napomenuti da je korinsik imao i mogućnost zasebnog i kombinovanog korišćenja sa gorionikom čvrstog goriva (ogrevog drveta, drvenih briketa, uglja...) gde bi uštede bilo još višetruko veće (uz više uloženog truda zbog periodičnog ručnog loženja) ali za ovo ispitivanje „JTI“ se opredelio samo za automatizovano doziranje i sagorevanje goriva. Pored finansijske uštede treba sagledati da ovako koristimo obnovljivi izvor energije i manje zagađujemo našu životnu sredinu.

Raduje nas što je na kraju ovog ogleda bio veoma zadovoljan kooperant, predstavnici kompanije „JTI“, i mi kao proizvođači opreme. Nastavićemo sa razvojem i širenjem game naših proizvoda koji koriste obnovljive izvore goriva i koji omogućuju korisnicima velike uštede naspram fosilnih goriva.

 

 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Prikaz spirale koja prema radnom režimu povlači pelet iz rezervoara i transportuje u gorionik Prikaz spirale koja prema radnom režimu povlači pelet iz rezervoara i transportuje u gorionik
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
     

Termogeni isporučeni firmi "Japan Tabaco International"


Rad gorionika na pelet na sušari za duvan tip SD - 60, Erdevik 2013


Rad gorionika na pelet na sušari za duvan tip SD - 60, Erdevik 2013

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IZRADA, ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD OPREME ZA SUŠENJE
SEMENSKOG KUKURUZA, PP “SAVA KOVAČEVIĆ”AD - Vrbas Avgust 2013. god.


Firma “Termoplin d.o.o. je proizvela, isporučila i pustila u rad tri termogenertora tip “UT-850”, za indirektno zagrevanje vazduha sušenja semenskog kukuruza, sa svom drugom pratećem oprmemom za besprekoran rad celokupnog sistema (centrifugalni srednjepritisni ventilatori, plenumi, dimnjaci, dobavne trake...).
Glavni cilj celokupnog projekta je bio da se kao pogonsko gorivo za indirektno zagrevanje vazduha za sušnje koristi nusprodukt investitora koji ostaje nakon obrade semenskoh kukuruza a to je oklasak (kočanka). Nakon izvršenih proračuna dobili smo da je nam je potrebna ukupna instalisana snaga od 2,5MW, stoga smo isporučili tri termogeneratora, svaki termičke snage po 850KW. Omogućili smo da se okalasak potpuno automatizovano dozira do ložišta termogeneratora, i to putem: centralni silos - dobavne trake - koš termogena - beskonačne spirale - kada ložišta gde automatizovano sagoreva oklasak uz ubacivanje svežeg vazduha, sagorevanje se odvija prema zadatim parametrima sušenja u glavnom elektro komandnom ormaru.
Celokupni ovogodišnji prinos semenskog kukuruza PP “SAVA KOVAČEVIĆ” AD je osušen pomoću naših termogeneratora bez ijednog problema ili zastoja. Kao što je i napomenuto glavni cilj projekta je bio korišćenje oklaska naspram prirodnog gasa, i tako omogućiti veliku uštedu na energentu. Velika ušteda će rezultovati sa veoma brzim povratom celokupne investicije i donosiće godinama veliku dobit PP „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD. Nama je bilo zadovoljstvo sarađivati sa vrlo profesionalnim i srdačnim ljudima iz PP „SAVA KOVAČEVIĆ“ AD i učestvovati na još jednom velikom i značajnom projektu korišćenja obnovljivog izvora energije koji raste na našim poljima naspram korišćenja i zaduživanja naše zemlje skupim fosilnim gorivima.

 

 • Termogenertor tip UT - 850 Termogenertor tip UT - 850
 • Termogenerator tip UT - 850 Termogenerator tip UT - 850
 • Tri termogenertora tip UT - 850 natovareni na labudicu Tri termogenertora tip UT - 850 natovareni na labudicu
 • Termogeneratori tip UT-850 Termogeneratori tip UT-850
 • Istovar termogenertora u firnu SAVA KOVAČEVIĆ AD Istovar termogenertora u firnu SAVA KOVAČEVIĆ AD
 • Istovar termogenertora u SAVA KOVAČEVIĆ AD Istovar termogenertora u SAVA KOVAČEVIĆ AD
 • Deo veznih kanala za distribuciju vazduha Deo veznih kanala za distribuciju vazduha
 • Dozator čvrstog goriva na koji ide telo - izmenjivač termogenertora Dozator čvrstog goriva na koji ide telo - izmenjivač termogenertora
 • Montaža termogenertora na predviđena mesta projektom Montaža termogenertora na predviđena mesta projektom
 • Termogenertor UT - 850 postavljen na predviđeno mesto prema projektu Termogenertor UT - 850 postavljen na predviđeno mesto prema projektu
 • Priprema termogenertaora za operativni rad Priprema termogenertaora za operativni rad
 • Termogenertori UT - 850 postavljeni na predviđena mesta projektom Termogenertori UT - 850 postavljeni na predviđena mesta projektom
 • Zbog specifičnosti postojećeg objekta u koje smo smestali termogenertore, morali smo pronalaziti rešenja poput ovoga za dimnjak Zbog specifičnosti postojećeg objekta u koje smo smestali termogenertore, morali smo pronalaziti rešenja poput ovoga za dimnjak
 • Zbog specifičnosti postojećeg objekta u koje smo smestali termogenertore, morali smo pronalaziti rešenja poput ovoga za dimnjak Zbog specifičnosti postojećeg objekta u koje smo smestali termogenertore, morali smo pronalaziti rešenja poput ovoga za dimnjak
 • Zbog specifičnosti postojećeg objekta u koje smo smestali termogenertore, morali smo pronalaziti rešenja poput ovoga za dimnjak Zbog specifičnosti postojećeg objekta u koje smo smestali termogenertore, morali smo pronalaziti rešenja poput ovoga za dimnjak
 • Montaža kape čeličnog samostojećeg dimnjaka Montaža kape čeličnog samostojećeg dimnjaka
 • Ventilatori Tip NEM 1000 LO transport zagrejanog vazduha u binove Ventilatori Tip NEM 1000 LO transport zagrejanog vazduha u binove
 • Plenumi ventiltora Plenumi ventiltora
 • Prikaz ugrađenih dobavnih traka za transport goriva od rezervoara do termogenertora Prikaz ugrađenih dobavnih traka za transport goriva od rezervoara do termogenertora
 • Prikaz ugrađenih dobavnih traka za transport goriva od rezervoara do termogenertora Prikaz ugrađenih dobavnih traka za transport goriva od rezervoara do termogenertora
 • Prikaz montaže transportne trake koja ubacuje oklasak od kukuruza u rezervoar termogenertora Prikaz montaže transportne trake koja ubacuje oklasak od kukuruza u rezervoar termogenertora
 • Prikaz centralnog silosa sa oklaskom od kukuruza iz koga se prema režimu rada povlači goriv - oklasak pomoću transportnih traka od koševa do termogenertora Prikaz centralnog silosa sa oklaskom od kukuruza iz koga se prema režimu rada povlači goriv - oklasak pomoću transportnih traka od koševa do termogenertora
 • Prikaz ugrađenih dobavnih traka za transport goriva do rezervoara od termogenertora Prikaz ugrađenih dobavnih traka za transport goriva do rezervoara od termogenertora
     


Sagorevanje oklaska kočanke u termogenertoru UT - 850


Sagorevanje oklaska kočanke u termogenertoru UT - 850

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMOPLIN U MEDIJIMA

 

Klikni sliku za pregled kompletnog teksta

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SUŠARA ZA LEKOVITO BILJE SLB-60 - MAJORKA 2011 god.


Semptebra 2010 godine dobili smo e-mail od renomirane kompanije  „BIONORICA” SE – Nemačka, sa upitom u vezi naših sušara za lekovito bilje, koja im je potrebna za njihovu filijalu na Majorci gde uzgajaju ruzmarin i timijan  i žele da ga suše za daljnu obradu. Nakon nekoliko razmenjenih  e-mailova i poslate ponude sa naše strane, dogovorili smo se da posete našu firmu i da zajedno obiđemo naše sušare za lekovito bilje koje smo isporučilli širom Srbije.
Po njihovom dolasku u Srbiju obišli smo našu firmu a sutradan smo ih proveli na više lokacija gde su mogli da vide različite tipove sušara za lekovito bilje, naravno ne treba sumnjati da smo bili pravi domaćini što je i u tradiciji našeg naroda.
Pored toga što su bili veoma zadovoljni sa kvalitetom izrađenih sušara ono što je na njih ostavilo utisak je da se kao pogonski energent za zagrevanje vazduha za sušenje može koristiti bio masa i to sa automatskim doziranjem i sagorevanjem, tj. videli su da se na jednoj od sušara koriste koštice od voća kao pogonski energent i da to fantastično sagoreva i bez ikakvih problema postiže željene temperature sušenja, odmah su reagovale njihove kolege sa Majorke i rekle da oni imaju dosta koštica od masline i ljuski od badema koje ostaju nakon obrade i bukavlno se bacaju.
Nakon njihovog povratka, organizovali su pošiljku sa 250kg ljuski od badema i 250kg koštica od masline. Kada je pošiljka stigla u našu firmu izvršili smo testriranja goriva i rezultati su bili više nego odlični, kada smo im posali e-mail sa video snimcima sagorevanja i tabelarni prikaz svih termičkih karakteristika goriva njihov odgovor je bio napravite ugovor za sušaru tip SLB-60 sa termogeneratorom sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase.
Dogovoreno je da isporuka sušare bude za kraj oktobra 2011 godine, naravno mi smo ispoštovali taj rok, organizovali transport kaminom sušare do Majorke, a 5 dana nakon poslaska kamiona krenula je kolima ekipa Termoplina da sušaru montira i pusti u probni rad. Nakon puta preko pola Evrope što kopnom, što morem, za nas taj posao je dobio posebnu notu jer ne ostavruje se svaki dan da firma iz Srbije može prodati složenu procesnu opremu na taku udaljenu i egzotičnu destinaciju što govori o kvalitetu naših proizvoda. Proces montaže sušare je odrađen maksimalno kvaliteno i kada je došao trenutak za probni rad, sušara i svi njeni sistemi su radili perfektno. Naši domaćini su prezadovoljni sušarom što je za nas bio veoma lep osećaj, takođe gostoprimstvo ljudi na Majorci je veoma slično našem, tako da nam je petodnevni boravak na Majorci bio veoma ugodan a mi smo se svojski trudli da budemo pravi ambasadori naše zemlje.

 


Sušara za lekovito bilje SLB 60

 


Čeona strana sušare za ubacivanje materijala za sušenje

 


Komora za sušenje lekovitog bilja

 


Specijalne grifovane podne rešetke koje
omogućavaju dobru distribuciju toplog vazduha

 


Termogenertori sa automatskim doziranjem bio mase UT 350

 


Prikaz sagorevanja ljuski od badema

 


Prikaz plamena u termogenertoru

 

Rad termogenertora UT-350KW koji sagoreva ljusku od badema
i zagreva vazduh sušenja u sušari za lekovito bilje SLB-60

 


Menadžer prodaje i marketinga Termoplina gosp. Đorđe Jugović
pored montirane i puštene sušare za lekovito bilje SLB - 60 na Majorci

 


Imanje na kome se uzgaja ruzmarin ima bogatu šestogodišnju istoriju

 


Zasadi ruzmarina u poljima na Majorci

 


Zasadi ruzmarina u poljima na Majorci

 


Zasadi ruzmarina u poljima na Majorci

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMBINOVANI TOPLOVODNI KOTLOVI  SA AUTOMATSKIM DOZIRANJEM BIO MASE

 

Ove godine imamo primetan rast prodaje kotlova sa automatskim doziranjem bio mase, što je pokazatelj da pored neospornog kvaliteta naših kotlova, ljudi i preduzeća sve više uviđaju kolika je ostvariva ušteda naspram tečnih goriva (nafte,gasa,mazuta…) a što je veoma bitno bez gubljenja komfora korišćenja tečnih goriva. Naš automatski sistem za doziranje bio mase je trenutno najdokazaniji na tržištu sa preko 3000 jedinica u radu. Naši kotlovi trenutno rade na drveni pelet, oklasak od kukuruza, drvenu sečku, koštice od višnje, šljive, kajsije, breskve, masline, badema, lešnika, ugalj do granulacije oraha, a uvek imajući mogućnost da se kotao vrlo brzo prilagodi na rad sa čvrstim gorivom pomoću ručnog loženja ili dok radi automatizovano sagorevanje da se na gornja vrata kotla ubace teško sagorivi komadi drveta i da se tako se smanji potrošnja goriva u rezervoaru a korisnik se rešava teško sagorivih komada. Bitno je napomenuti da celim procesom doziranja i sagorevanja bio mase rukovodi automatika i korisnik samo treba zadati željenu temperaturu vode u kotlu ili preko regulacionog termostata iz kućne prostorije da reguliše željenu sobnu temperaturu.
Prodali smo kotlove sa automatskim doziranjem bio mase ove godine širom Srbije, izvozli ih u Rusiju, Grčku, Hrvatsku, BIH, Crnu Goru i to bez i jedne reklamacije.
Nastavićemo naša investiranja razvoj naših proizvoda koji mogu da iskorišćavaju prirodne potencijale naše zemlje umesto da bespotreno uvozimo fosilna goriva za tu svrhu.

 


Reportaža u vestima B92 o kotlu Termoplina
"
Grejanje na biomasu-velika ušteda"

 


Kotao 800KW sa automatskim doziranjem oklaska od
kukuruza za kupca Agrosava Chemical, Beograd

 


Kotao TK 32 u radu

 


Toplovodni kotao sa automatskim doziranjem bio - mase

 


Prikaz unutrasnjosti kotla

 


Toplovodni kotao 175KW sa automatskim
doziranjem i sagorevanjem bio - mase

 


Sagorevanje koštica od voća u toplovodnom kotlu tip TK

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMOGENERATORI TIP UT-750KW – “INSTITUT ZEMUN POLJE” D.O.O.

 

Naše dvadesetogodišnje iskustvo u izradi termogenertora sa automatskim doziranjem bio mase, smo morali celokupno upotrebiti da bi uspeli odgovoriti na zahtev jednog od naših najpoznatijih poljoprivrednih brendova “INSTITUTA ZA KUKURUZ ZEMUN POLJE” da rekonstruiše svoj doradni centar za sušenje semenskog kukuruza i da kao pogonsko gorivo za zagrevanje vazduha za sušnje se koristi njihov nusprodukt nakon obrade semenskoh kukuruza a to je okalsak (kočanka). Nakon izvršenih merenja i pregledom postojećih starih termogena došli smo do saznanja da nam trebaju tri termogenertora svaki snage od 750 KW tj. ukupna instalisana snage 2,25MW. Pristupli smo projektovanji i idejnom rešenju, nakon predatog idejnog rešenja i naše zvanične ponude, oni su prihvaćeni kao najozbiljniji i najpovoljniji. Nakon potvrde narudžbe i potpisanog ugovora krenuli smo sa izradom traženih termogena. Izvršili smo isporuku krajem avgusta i pustli ih u rad do polovine semptebra, pored termogeneratora izvršili smo i isporuku adekvatnih čeličnih samostojećih dimnjaka za termogene kao i svih distribucionih vazdušnih kanala. Celokupni ovogodišnji prinos semenskog kukuruza “Instituta Zemun Polje” je osušen pomoću naših termogeneratora bez ijednog problema ili zastoja. Mora se napomenuti da su računi “Instituta” za potrošnju prirodnog gasa korišćenjem starih gasnih termogena za jednu sezonu bili preko 100.000eura tako da se je celokupna investicija za nabavku termogenertora na bio masu vraćena već za jednu sezonu a da ne pominjemo da je ovo obnovljivi izvor energije i da nema potrebe da ga uvozimo i zadužujemo našu državu jer on raste u našim poljima širom Srbije.

 

INSTITUT ZEMUN POLJE

 


Sagorevanje oklasaka od kukuruza u termogenima
UT-750KW instaliranim u Institutu Zemun Polje

 


Transport termogenratora UT-750KW

 


Dimnjaci za termogeneratore UT-750

 


Veličina ložišta sanage 750KW za sagorevanje oklaska od kukuruza
naspram tehničkog direktora Termoplina dip. maš. ing. Jugović Aleksandra

 


Prikaz prenošenja termogenertora na predviđenu lokaciju u
Institutu za kukuruz Zemun Polje

 


Prenošenje samostojećeg celicnog dimnjaka (16m visokog)
na predviđenu lokaciju u Institutuza kukuruz Zemun Polje

 


Tri termogeneratora UT-750KW postavljeni na predviđenu lokaciju u Institutu

 


Zbog nedostatka prostora svi termogeneratori su morali
biti uneseni kroz krov predviđene prostorije

 


Termogeneratori UT-750 KW instalirani u Institutu Zemun Polje

 


Prikaz rezervoara za okalsak od kukuruza koji povezan sa
trakom koja ubacuje oklasak u rezervoar čim nivostat reaguje

 


Oklasak od kukuruza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMOGENERATORI NA ČVRSTO GORIVO I BIO MASU 2011 GOD.

 

U toku 2011 godine ušli smo sa našim dugogodišnjim poslovnim partnerom “Hrvatskim Duhanima”- Virovitica, u pilot projekat ugradnje termogeneratora na čvsrto gorivo i bio masu na postojećim sušarama za duvan. Cilj je bio ispitati kolika je moguća ušteda korišćenjem čvrstih goriva i bio mase u odnosu na prirodni gas, jer postoji bojazan da sa daljnim rastom cene gasa, početi da isuviše opterećuje otkupnu cenu duvana i praktično istopiti profit. Projekat je vrlo ozbiljno ispraćen kako od stručne službe “Hrvatskih Duhana” tako i sa naše strane. Na svim sušarama u koje su instalirani termogeni su bile postavljene automatke koje su sve podatke o temperaturama sušenja, temperaturama izlaznih gasova na dimnjacima pohranjivale dirktno u kompjuter, i tako se mogao tačno dobiti stepen iskorišćenja termogenertora i njegova potrošnja. Na naše veliko zadovoljsto samo je još jednom potvrđeno da naše termogenrtore odlikuje veliki stepen iskorišćenja koji se kreće od 85-93% za šta već i od ranije posedujemo odgovarajuće ateste. Ono što je najvažniji rezultat ovog projekta je da je ušteda koristeći čvsrto gorivo šetostruka u odnosu na prirodni gas, uz uložen minimalan rad (na svakih 4-6 sati se ubace drva u ložište) a koristeći drveni pelet ili drveni sečku pomoću automatskog doziranja skoro dupla. Nastavićemo i sledećih godina da sarađujemo na tom polju sa “Hrvatskim Duhanima” na obostrano zadovoljstvo. Takođe sličan posao smo otvorili i u Grčkoj gde smo kod proizvođača duvana instalirali na starim sušarama za duvan (naše proizvodnje, Francuskim i Nemačkim) sedam termogeneratora sa automatskim doziranjem bio mase. Gorivo koje su svi termogeneratori koristili je bila drobljena koštica od masline I rezultati su bili više nego odlični, u Grčkoj nema provedenog prirpdnog gasa nego su svi prinuđeni da koriste LPG gas u cisternama što u sadašnjim vremenima ekonosmski ne isplativo tj. cena duvana jedva prekriva troškove, a profita bukvalno nema. Pomoću naših termogeneratora i korišćenjm kaše od koštice masline uspeli smo smanjiti troškove sušenja petostruko (umesto 500 eura za LPG po osušenoj sušari došli su na 100 eura koristeći kašu koštice od masline) a ne gubeći komfor i autonomiju korišćenja LPG, tj. imali su obavezu jednom ili dvaput u danu da napune rezervoar sa gorivom i očiste pepeljare svakih par dana. Naravno treba napomenuti da je proces sušenja duvana ostao na istom nivou kvaliteta tj. nije bilo ni najmanjih problema sa kvalitetom osušenog duvana.  Ovako dobar rad termogenratora sa automatskim doziranjem bio mase i ostvarene velike uštede u odnosu na postojeći sistem su odjeknule među svim proizvođačaima duvana u Grčkoj i za narednu sezonu očekujemo velike narudžbe termogenratora.

 


Rad termogeneratora UT450KW na drveni pelet

 


Sagorevanje drvene sečke u termogenertoru UTD

 


Termogen TD 80KW na ručno loženje čvrstog goriva

 


Termogen TD na ručno loženje čvrstog goriva na trokanalnoj sušari SD-78

 


Perforirana cev za ubacivanje svežeg vazduha kojim
raspirujemo sagorevanje čvrstog goriva

 


Veoma intezivno sagorevanje čvrstog goriva

 


UTD Termogen sa mogućnošću sagorevanja
bio mase i čvrstog goriva istovremeno

 


Prikaz, termogenerator UTD koristi drvenu
sečku kao gorivo za zagrevanje vazduha

 


Sagorevanje drvene sečke

 


Termogen UT instaliran na postojećoj sušari SD-168 sa
automatskim doziranjem bio mase

 


Sagorevanje bio mase u termogeneratoru

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SADILICE KONTENJERSKOG RASADA POVRĆA I INDUSTRIJSKOG BILJA

 

Termoplin dugi niz godina prozvodi diskosne sadilice čupanog rasada povrća i industrijskog bilja. Prepoznavši pravi momenat ušli smo 2009 godine u proizvodnju prototipa sadilice za rasad uzgajan u kontenjerima. Bili smo osporavani da se tako komplikovana mašina se ne može celokupno proizvesti u Srbiji i da ipak treba uvoziti iz Evropskih zemalja…
Ipak verujući u naše iskustvo i kvalitet naših inžinjera i radnika  uspevamo da već prve proizvodne 2010  godine da prodamo seriju od 25 sadilica koje su se pokazale i dokazale u radu na različitim zemljištima i sa različitim kulturama, rezultat takvog rada sadilica je veliki rast prodaje sadilica u 2011 godini. Prodali smo preko 60 sadilica što dvorednih što četvordniih I to renomiranim preduzećima i proizvođačima povrća poput:

 

Japan Tabacco International - Senta
Hrvatski Duhani – Virovitica
Agro - Duhan – Slatina
Agrar - Komerc - Skobalj
Povrće Spasojević - Kukići - Čačak
Povrće Krstić - Crepaja
Katarina Komerc - Smedervo
Copex - Novi Sad
Duvanska Orašje - BIH
Aliance One Tobacco - Šabac

Ponosimo se da smo uspeli da napravimo celokupnu sadilicu u našoj proizvodnji uz pomoć naših kooperanata, i da smo omogućiili našim kupcima da kupe jednako kvalitetanu i esteski lepu sadilicu  za upola manje novca u odnosu na stranu a da ne pominjemo našu podršku prilikom obuke korisnika i lager rezevnih delova koji uvek na raspolagnju.

 


Sadilica SKR4 u radu

 


Sadilica SKR2 u radu, Senta

 


Rad dvoredne rotacione sadilice kontenjerskog
rasada povrca i industrijskog bilja

 


SKR-4

 


Segment rotacione sadilice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DAN POLJA KOD “SUPERIORA” VELIKA PLANA

 

Uz dogovor sa našim poslovnim prijateljima iz firme “SUPERIOR” Velika Plana, koja je nesumnjivo jedan od lidera u oblasti proizvodnje semena različitih povrtarskih kultura i sadnica voća odlučili smo da dana 10.06.2011 god. organizujemo dan polja na oglednom polju Superiora kod Velike Plane.
Demonstracija rada mašine je bila namenjena kooperantima Superiora koji za njih proizvode semensku paprika a takođe po prvi put da probamo i sadnju sadnica aronije koje su uzgojene u Superioru.
Imali smo nesreću da je dva dana pred sadnju na polje usitnjenjo i pripremljeno za sadnju pala kiša a dan pred sadnju je peklo sunce. Budući da je na oglednom polju vrlo specifično zemljište znano kao “smolnica” imali smo polje prekriveno busenim zemlje koji su bili trvdi kao kamenje. Nakon početnog pesmizma da sadilica na tako lošem terenu neće moći kavlitetno saditi rasad, odlučili smo ipak da probamo i na sve opšte iznenađene ona je kvalitetno sadila i po tako lošem terenu.
Prvo smo sadili rasad parike a zatim i aronije, sadnju rasada aronije je posmatrao i naš proslavljeni glumac Radoš Bajić koji nije mogao da veruje da je mašina proizvedena u Srbiji, a kao osvedočenom rodoljubu bilo mu vrlo drago kada smo ga ubedili da se mašina pravi kod nas.
Rezultat organizovanog dana polja je da smo vrlo kvalitetno posadli rasad paprike i arnije na oglednim poljima Superiora i da ćemo među kooperantima Superiore sigurno imati kupce za sezonu 2012 godine.

 


Dolazak sadilice na ogledno polje

 


Kopernti Superiora gledaju i slušaju o
karakteristikama sadilice pred početak sadnje

 


Rad dvoredne sadilice kontejnerskog rasada

 


Kvalitetno posađen rasad na vrlo teškom terenu

 


Kvalitetno posađen rasad na vrlo teškom terenu

 


Rasad paprike posađen na idealnu dubinu
i uspravno i pored vrlo lošeg zemljišta

 


Razmak u redu se može vrlo lako podešavati
kao i razmak između segmenata sadilice

 


Dirktor Superiora Nebojša Đinović posmatra sadnju dok njegovi
kooperanti idu neposredno za sadilicom i proveravaju kvalitet sadnje

 


Prof. Dr Ivo Đinović i Radoš Bajić dolaze ka sadilici

 


Radoš Bajić posmatra sadilicu

 


Kontejnerski rasad aronije proizveden u SUPERIORU

 


Proizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896