Separator

Separator

    OPIS: Rotacioni separator služi za izdvajanje prašine iz osušenog duvanskog lista. Izrađen je kao lako prenosivi uređaj, kapaciteta 100kg suvog duvan na čas, sa pet poslužioca. Za pogon koristi trofazni motor od 2 kW, odnosno 0,75 za transportnu traku. Izdvajanjem prašine dobija se list znatno boljeg kvaliteta odnosno klase, a ujedno se olakšava postupak njegove dalje obrade. Sastoji se iz šestougaone prizme koja je urađena od perforiranog čeličnog lima, dužine 3m, postavljene u odnosu na površinu pod uglom od 35º. Prizma se oslanja na čeličnu konstrukciju a pogonjena je od strane elektromotora i vrši rotaciono kretanje. U viši otvor ubacuje se duvan koji treba da se obradi. Duvan u prizmi vrši pravolinijsko kretanje u smeru nižeg otvora i rotaciono u smeru obrtanja prizme. Usled ovakvog kretanja dolazi do intezivnog izdvajanja prašine iz lista. Duvan koji izlazi na niži otvor pada na transportnu traku odlazi prema radnicima koji sortiraju duvan u odgovarajuće kutije (bale). Preporučuje se da se postavljanje izvrši na prethodno poravnatom terenu ili na ravan betonski pod.