Ostali proizvodi

 

Mašina za usejavanje

 

NAMENA: Mašina vrši usejavanje piliranog semena duvana, povrća i sl. u stiroporske kontejnere.


OPIS: Radnik slaže kontejnere u zadnjem delu mašine. Trakasti prenosnik pogonjen preko elektro motora i reduktora sa pužnim prenosom, gura kontejnere kroz koš u koji drugi radnik nasipa supstrat. Napunjen kontejner prolazi ispod skidaca, koji uklanja višak supstrata. Tako pripremljen kontejner prolazi ispod glave nabijaca, koji sabija supstrat, odnosno pravi udubljenje u supstratu u kojem ce seme biti usejano. Pilirano seme sipa se u usipnik sa dobošem sa kalibrisanim rupama, koje zahvataju seme. Pre polaganja semena u kontejner, višak semena uklanja se skidačem. Dva radnika dosipaju seme u usipnik po potrebi i kontolišu da li su kontejneri pravilno popunjeni, dok preostala dvojica odnose napunjene kontejnere.


UČINAK: 350 - 400 usijanih kontejnera na sat sa 6-8 radnika na opsluživanju.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metalni Plastenici - nadstrešnice

 

 

 • Prikaz prenosivih metalnih plastenika-nadstrešnica za potrebe RZZSK koje smo instalirali na trasi novog auto puta kod Grdelice (Koridor 10), Januar 2016 Prikaz prenosivih metalnih plastenika-nadstrešnica za potrebe RZZSK koje smo instalirali na trasi novog auto puta kod Grdelice (Koridor 10), Januar 2016
 • Prikaz prenosivih metalnih plastenika-nadstrešnica za potrebe RZZSK koje smo instalirali na trasi novog auto puta kod Grdelice (Koridor 10), Januar 2016 Prikaz prenosivih metalnih plastenika-nadstrešnica za potrebe RZZSK koje smo instalirali na trasi novog auto puta kod Grdelice (Koridor 10), Januar 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montaža metalnih plastenika dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenici imaju ojačanu konstrukciju tako da ih dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montiran metalni plastenik dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenik ima ojačanu konstrukciju tako da ga dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montiran metalni plastenik dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenik ima ojačanu konstrukciju tako da ga dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montiran metalni plastenik dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenik ima ojačanu konstrukciju tako da ga dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montiran metalni plastenik dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenik ima ojačanu konstrukciju tako da ga dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Montiran metalni plastenik dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenik ima ojačanu konstrukciju tako da ga dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016 Montiran metalni plastenik dimenzija 6x6x3,5m, opšivenih sa aluminijumom i ceradnim platnom, plastenik ima ojačanu konstrukciju tako da ga dizalica može pomerati na željenu lokaciju, 2016
 • Prikaz instalirane spoljne rasvete na plasteniku, kao i ventilatora za usis svežeg vazduha u plastenik, radom rasvete i ventilatora se upravlja pomoću el. komandnog ormana, Grdelica 2016 Prikaz instalirane spoljne rasvete na plasteniku, kao i ventilatora za usis svežeg vazduha u plastenik, radom rasvete i ventilatora se upravlja pomoću el. komandnog ormana, Grdelica 2016
 • Prikaz instalirane spoljne rasvete na plasteniku, kao i ventilatora za izbacivanje zasićenog vazduha iz plastenika, radom ventilatora se upravlja pomoću el. komandnog ormana, Grdelica 2016 Prikaz instalirane spoljne rasvete na plasteniku, kao i ventilatora za izbacivanje zasićenog vazduha iz plastenika, radom ventilatora se upravlja pomoću el. komandnog ormana, Grdelica 2016
 • Prikaz arheoloških iskopavanja unutra plastenika, u kome je ugrađen Prikaz arheoloških iskopavanja unutra plastenika, u kome je ugrađen
 • Prikaz el. kalolifera unutar plastenika koji zagrejava celokupan prostor, i prikaz ventilatora za usis svežeg vazduha, Gredelica Januar, 2016 Prikaz el. kalolifera unutar plastenika koji zagrejava celokupan prostor, i prikaz ventilatora za usis svežeg vazduha, Gredelica Januar, 2016
 • Prikaz arheoloških iskopavanja unutar jednog od tri postavljena plastenika, Grdelica, Januar 2016 Prikaz arheoloških iskopavanja unutar jednog od tri postavljena plastenika, Grdelica, Januar 2016
 • Prikaz ventilatora za izbacivanje zasićenog vazduha iz plastenika, Grdelica, Januar 2016 Prikaz ventilatora za izbacivanje zasićenog vazduha iz plastenika, Grdelica, Januar 2016
 • Prikaz arheoloških iskopavanja unutar jednog od tri postavljena plastenika, Grdelica, Januar 2016 Prikaz arheoloških iskopavanja unutar jednog od tri postavljena plastenika, Grdelica, Januar 2016
 • Prikaz arheoloških iskopavanja unutar jednog od tri postavljena plastenika, Grdelica, Januar 2016 Prikaz arheoloških iskopavanja unutar jednog od tri postavljena plastenika, Grdelica, Januar 2016
 • Unutar svakog plastenika je ugrađeno ukupno 500W osvetljenja, što čini više nego osvetljen objekat, tako da se iskop može vršiti i po mraku bez problema, Gredelica, Januar 2016 Unutar svakog plastenika je ugrađeno ukupno 500W osvetljenja, što čini više nego osvetljen objekat, tako da se iskop može vršiti i po mraku bez problema, Gredelica, Januar 2016
 • Na obe čeone strane plastenika su ugrađena providna vrata od leksana, vrata poseduju salonske šarke tako da radnik bez dodatne pomoći ih otvara sa kolicima i ona se odmah zatvaraju za njim Na obe čeone strane plastenika su ugrađena providna vrata od leksana, vrata poseduju salonske šarke tako da radnik bez dodatne pomoći ih otvara sa kolicima i ona se odmah zatvaraju za njim
 • Prikaz arheoloških iskopavanja unutar plastenika, Grdelica, Januar 2016 Prikaz arheoloških iskopavanja unutar plastenika, Grdelica, Januar 2016
 • Prikaz arheoloških iskopavanja, Grdelica, Januar 2016 Prikaz arheoloških iskopavanja, Grdelica, Januar 2016
 • Prikaz elektro komandnog oramna unutar plastenika sa kojim se rukuje radom grejanja, ventilacije i rasvete, Gredelica, Januar 2016 Prikaz elektro komandnog oramna unutar plastenika sa kojim se rukuje radom grejanja, ventilacije i rasvete, Gredelica, Januar 2016
 • Prikaz elektro komandnog oramna unutar plastenika sa kojim se rukuje radom grejanja, ventilacije i rasvete, Gredelica, Januar 2016 Prikaz elektro komandnog oramna unutar plastenika sa kojim se rukuje radom grejanja, ventilacije i rasvete, Gredelica, Januar 2016
 • Prikaz montažno-demontažnih bočnih potpora plastenika, Grdelica, Januar 2016 Prikaz montažno-demontažnih bočnih potpora plastenika, Grdelica, Januar 2016
 • Prikaz agregata koji napaja sve elektro uređaje unutar plastenika za iskop arheološkog nalazišta, Grdelica, Januar 2016.. Prikaz agregata koji napaja sve elektro uređaje unutar plastenika za iskop arheološkog nalazišta, Grdelica, Januar 2016..
 • Prikaz elektro komandnog oramna unutar plastenika sa kojim se rukuje radom grejanja, ventilacije i rasvete, Gredelica, Januar 2016 Prikaz elektro komandnog oramna unutar plastenika sa kojim se rukuje radom grejanja, ventilacije i rasvete, Gredelica, Januar 2016
 • Na obe čeone strane svakog od plastenika su ugrađene kuke na koje se kače sajle od dizalice i tako se plastenik bez problema pomera sa arheološke iskopine na iskopinu, Gredelica, Januar 2016 Na obe čeone strane svakog od plastenika su ugrađene kuke na koje se kače sajle od dizalice i tako se plastenik bez problema pomera sa arheološke iskopine na iskopinu, Gredelica, Januar 2016
 • Plastenici na svakoj tački na kojoj se oslanjaju imaju ugrađene teleskope dužine 1,5m, samim tim i na čeonim i bočnim stranicama su ugrađene zavese od ceradnog platna da omoguće zaptivanje Plastenici na svakoj tački na kojoj se oslanjaju imaju ugrađene teleskope dužine 1,5m, samim tim i na čeonim i bočnim stranicama su ugrađene zavese od ceradnog platna da omoguće zaptivanje
     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Polagač MALČ folije i creva kap po kap

 

Polagač folije istovremeno, u jednom prolazu, blago valja zemlju, postavlja plastičnu foliju, a zatim sa dva posebno konstruisana raonika zagrće zemlju i zateže postavljenu foliju. Može biti kombinovan sa poluautomatskom sadilicom za rasađivanje na foliju, koja može da rasađuje seme ili kontejnerski rasad do 6cm u prečniku.
Ovakva mašina naročito je pogodna za rasađivanje u plastenicima i staklenicima kada je neophodno i valjanje tla (npr. kod jagoda).

 

 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
     

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sušara za koštunjavo voće

 

 • Koritasta sušara za sušenje sirovih koštica od voća Koritasta sušara za sušenje sirovih koštica od voća
 • Koritasta sušara za sušenje sirovih koštica od voća Koritasta sušara za sušenje sirovih koštica od voća
 • Koritasta sušara za sušenje sirovih koštica od voća Koritasta sušara za sušenje sirovih koštica od voća
 • Vazduh za sušenje sirovih koštica se indirektno zagrejava u termogenertoru tip UT koji kao pogonsko gorivo može koristiti koštice od voća, drveni pelet, agro pelet, oklasak od kukuruza, drvenu sečku Vazduh za sušenje sirovih koštica se indirektno zagrejava u termogenertoru tip UT koji kao pogonsko gorivo može koristiti koštice od voća, drveni pelet, agro pelet, oklasak od kukuruza, drvenu sečku
 • Prikaz sagorevanja osušene koštice od voća u termogenu tip Uniterm Prikaz sagorevanja osušene koštice od voća u termogenu tip Uniterm
     

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metalni ormani za skladištenje pesticida

 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020 Metalni ormani za skladištenje pesticida, 2020
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015 Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015 Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015 Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015
 • Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015 Metalni ormani za skladištenje pesticida, Jun 2015
 • Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl. Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl.
 • Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl. Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl.
 • Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl. Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl.
 • Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl. Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl.
 • Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl. Metalni ormari za skladištenje pesticida i samim tim ograničavanje pristupa deci i sl.
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
 • Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016 Prikaz metalnih ormara za bezbedno skladištenje pesticida koji u svojoj proizvodnji duvana koriste kooperanti kompanije „JT International“ AD – Senta, jul 2016
     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nizalice za duvan

 

Radi se o mobilnoj mašini, Radi se o mobilnoj mašini, koja lako može da se transportuje i koristi u polju u toku berbe duvana. Nabrani listovi duvana, stavljaju se u pregrade plastičnog kućišta nizalice. Potom se, pomoću lančanog mehanizma i ručice, kroz listove duvana provlače igle sa odgovarajućim koncem. Tako povezani listovi, transportuju se na dalju obradu.
Prednost korišćenja ovakve mašine sastoji se u tome što se smanjuje mogućnost nepotrebnog oštećenja duvanskih listova u toku berbe. Takođe, manipulacija obranim duvanom se znatno olakšava, a sam proces branja i transporta se znatno ubrzava.
Sama mašina je zahvaljujući jednostavnoj i pouzdanoj konstrukciji laka za transport, ne zahteva angažovanje energije i na njoj radi samo jedan radnik. Lako se održava i veoma je pouzdana u radu.
Proizvodi se u tri varijante, gde je dužina plastičnog kućišta po želji 990, 1320 ili 1650 mm.

 


Nizalica za orijantalni duvan


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separator

 

Rotacioni separator služi za izdvajanje prašine iz osušenog duvanskog lista.
Izrađen je kao lako prenosivi uređaj, kapaciteta 100kg suvog duvan na čas, sa pet poslužioca.
Za pogon koristi trofazni motor od 2 kW, odnosno 0,75 za transportnu traku.
Izdvajanjem prašine dobija se list znatno boljeg kvaliteta odnosno klase, a ujedno se olakšava postupak njegove dalje obrade.
Sastoji se iz šestougaone prizme koja je urađena od perforiranog čeličnog lima, dužine 3m, postavljene u odnosu na površinu pod uglom od 35º. Prizma se oslanja na čeličnu konstrukciju a pogonjena je od strane elektromotora i vrši rotaciono kretanje.
U viši otvor ubacuje se duvan koji treba da se obradi. Duvan u prizmi vrši pravolinijsko kretanje u smeru nižeg otvora i rotaciono u smeru obrtanja prizme. Usled ovakvog kretanja dolazi do intezivnog izdvajanja prašine iz lista.
Duvan koji izlazi na niži otvor pada na transportnu traku odlazi prema radnicima koji sortiraju duvan u odgovarajuće kutije (bale).
Preporučuje se da se postavljanje izvrši na prethodno poravnatom terenu ili na ravan betonski pod.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gredičar

 

Gredičar je priključni nošeni uređaj koji služi za formiranje gredica na koje se sadi duvan.
Konstruktivno rešenje omogućava odvijanje dve operacije odjednom: formiranje gredica i podrivanje ili samo samo operacije formiranja gredica.

Upotrebom ovog priključnog uređaja dobija se veća površina usitnjene zemlje, omogućava se bolje korišćenje sunčeve energije i vlage, što utiče na bolji prijem i razvoj posađene biljke.
Trapezni oblik kanala između redova omogućava odvođenje viška površinskih voda, a i optimalniju primenu ostalih mašina za obradu (kultivatora za međurednu obradu, samohodne mašine za zalamanje i prskanje, kombajna...)

 


Proizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896