Mašine

za usejavanje

Mašine za usejavanje

    NAMENA: Mašina vrši usejavanje piliranog semena duvana, povrća i sl. u stiroporske kontejnere.
    OPIS: Radnik slaže kontejnere u zadnjem delu mašine. Trakasti prenosnik pogonjen preko elektro motora i reduktora sa pužnim prenosom, gura kontejnere kroz koš u koji drugi radnik nasipa supstrat. Napunjen kontejner prolazi ispod skidaca, koji uklanja višak supstrata. Tako pripremljen kontejner prolazi ispod glave nabijaca, koji sabija supstrat, odnosno pravi udubljenje u supstratu u kojem ce seme biti usejano. Pilirano seme sipa se u usipnik sa dobošem sa kalibrisanim rupama, koje zahvataju seme. Pre polaganja semena u kontejner, višak semena uklanja se skidačem. Dva radnika dosipaju seme u usipnik po potrebi i kontolišu da li su kontejneri pravilno popunjeni, dok preostala dvojica odnose napunjene kontejnere.
    UČINAK: 350 - 400 usijanih kontejnera na sat sa 6-8 radnika na opsluživanju.