Galerija: Sušare za koštunjavo voće

 

 

2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019 Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019
 • Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019 Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019
 • Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019 Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019
 • Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019 Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019
 • Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019 Montaža sušare za lešnike tip SKV-5000, Kanjiža, Srbija, jun 2019
     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2017

 

 

Plantaže lešnika "Vranić"

 

 

"Drago nam je da je naša firma mogla da učestvuje jednim delom (sa našim sušarama za koštunjavo voće) u ovako uspešnom projektu, koji pokazuje da se uloženi trud i rad uvek vraćaju uspehom."

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017 Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017
 • Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017 Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017
 • Silos na sušari SKV – 3000 Silos na sušari SKV – 3000
 • Dno silosa Dno silosa
 • Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika
 • Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika
 • Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika
 • Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika
 • Elektrokmandni ormar na termogenratoru UT – 90 Elektrokmandni ormar na termogenratoru UT – 90
 • Ventilator na termogeneratoru UT – 90 Ventilator na termogeneratoru UT – 90
 • Izilovani dimnjak sa ventilatorom Izilovani dimnjak sa ventilatorom
 • Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika Termogenerator tip UT - 90 kome kao gorivo služi ljuska lesnika
 • Intenzivno sagorevanje ljuske lešnika u termogenratoru UT – 90 Intenzivno sagorevanje ljuske lešnika u termogenratoru UT – 90
 • Intenzivno sagorevanje ljuske lešnika u termogenratoru UT – 90 Intenzivno sagorevanje ljuske lešnika u termogenratoru UT – 90
 • Ventilator koji transportuje indirektno zagrejani vazduh iz termogeneratora ka silosu u kome se nalazi masa za sušenje Ventilator koji transportuje indirektno zagrejani vazduh iz termogeneratora ka silosu u kome se nalazi masa za sušenje
 • Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017 Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017
 • Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017 Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017
 • Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017 Silosna sušara SKV - 3000 za sušenje koštunjavog voća sa termogeneratorom tip UT - 90 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu, Surčin, Avgust 2017
 • Silosna sušare tip SKV - 1000 sa termogeneratorom tip UT – 50 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu,, Bjelovar, Hrvatska 2017 Silosna sušare tip SKV - 1000 sa termogeneratorom tip UT – 50 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu,, Bjelovar, Hrvatska 2017
 • Silosna sušare tip SKV - 1000 sa termogeneratorom tip UT – 50 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu,, Bjelovar, Hrvatska 2017 Silosna sušare tip SKV - 1000 sa termogeneratorom tip UT – 50 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu,, Bjelovar, Hrvatska 2017
 • Silosna sušare tip SKV - 1000 sa termogeneratorom tip UT – 50 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu,, Bjelovar, Hrvatska 2017 Silosna sušare tip SKV - 1000 sa termogeneratorom tip UT – 50 koji može automatski dozirati i sagorevati ljusku od lešnika kao i drugu bio masu,, Bjelovar, Hrvatska 2017
     

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Vrata kotla sušare za koštunjavo voće SKV-3000 Vrata kotla sušare za koštunjavo voće SKV-3000
 • Elektro komandni ormar sušare za koštunjavo voće SKV-3000 Elektro komandni ormar sušare za koštunjavo voće SKV-3000
 • Termogenerator UT-90 Termogenerator UT-90
 • Silos za mešanje i sušenje lešnika Silos za mešanje i sušenje lešnika
 • Silos za mešanje i sušenje lešnika Silos za mešanje i sušenje lešnika
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
 • Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016 Sušara za koštunjavo voće tip SKV-3000, Obrež, August 2016
     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016 Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016
 • Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016 Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016
 • Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016 Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016
 • Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016 Prikaz sušare za koštunjavo voće tip SKV-3000, August 2016
 • Na zahtev kupca morali smo da produžimo dimnjak Na zahtev kupca morali smo da produžimo dimnjak
 • Prikaz dva silosa kapaciteta 3000kg lešnika po šarži, koja opsužuje 1 termogen sa automatPrikaz dva silosa kapaciteta 3000kg lešnika po šarži, koja opsužuje jedan termogen sa automatskim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....)skim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....) Prikaz dva silosa kapaciteta 3000kg lešnika po šarži, koja opsužuje 1 termogen sa automatPrikaz dva silosa kapaciteta 3000kg lešnika po šarži, koja opsužuje jedan termogen sa automatskim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....)skim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....)
 • Prikaz dva silosa kapaciteta 3000kg lešnika po šarži, koja opsužuje jedan termogen sa automatskim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....) Prikaz dva silosa kapaciteta 3000kg lešnika po šarži, koja opsužuje jedan termogen sa automatskim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....)
 • Termogen sa automatskim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....) Termogen sa automatskim sagorevanjem i doziranjem biomase (ljuske od lešnika, drveni pelet....)
 • Čuvanje osušenog lešnika u plusnoj hladnjači Čuvanje osušenog lešnika u plusnoj hladnjači
 • Čuvanje osušenog lešnika u plusnoj hladnjači Čuvanje osušenog lešnika u plusnoj hladnjači
 • Čuvanje osušenog lešnika u plusnoj hladnjači Čuvanje osušenog lešnika u plusnoj hladnjači
 • Kombajn za prikupljanje lešnika Kombajn za prikupljanje lešnika
     

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Transport sakupljenog lešnika do skladišta Transport sakupljenog lešnika do skladišta
 • Transport sakupljenog lešnika do skladišta Transport sakupljenog lešnika do skladišta
 • Pranje sakupljenog lešnika Pranje sakupljenog lešnika
 • Pranje sakupljenog lešnika Pranje sakupljenog lešnika
 • Sakupljeni lešnik u magacinu Sakupljeni lešnik u magacinu
 • Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60 Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60
 • Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60 Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60
 • Prikaz termogeneratora tip UT-60 koji indirektno zagreva vazduh sušenja automatski sagorevajući ljuske od lešnika, Prhovo, Septembar 2015 Prikaz termogeneratora tip UT-60 koji indirektno zagreva vazduh sušenja automatski sagorevajući ljuske od lešnika, Prhovo, Septembar 2015
 • Naš termogenerator tip UT-60 opslužuje našu sušaru SKV-2000 i FACMA sušaru od 5000kg koja je ranije radila na naftu (i naravno troškovi su bili veliki, Prhovo, Septembar 2015 Naš termogenerator tip UT-60 opslužuje našu sušaru SKV-2000 i FACMA sušaru od 5000kg koja je ranije radila na naftu (i naravno troškovi su bili veliki, Prhovo, Septembar 2015
 • Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60 Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60
 • Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60 Prikaz naše sušare tip SKV-2000 sa termogeneratorom tip UT-60
 • Spirala za mešanje lešnika unutar koritaste komore sušenja u sušari tip SKV-2000 Spirala za mešanje lešnika unutar koritaste komore sušenja u sušari tip SKV-2000
 • Prikaz veoma intezivnog sagorevanja ljuske od lešnika unutar termogeneratora tip UT-60, čime se indirektno zagreva vazduh sušenja, Prhovo, Septembar 2015 Prikaz veoma intezivnog sagorevanja ljuske od lešnika unutar termogeneratora tip UT-60, čime se indirektno zagreva vazduh sušenja, Prhovo, Septembar 2015
 • Prikaz termogeneratora tip UT-60 koji indirektno zagreva vazduh sušenja automatski sagorevajući ljuske od lešnika, Prhovo, Septembar 2015. Prikaz termogeneratora tip UT-60 koji indirektno zagreva vazduh sušenja automatski sagorevajući ljuske od lešnika, Prhovo, Septembar 2015.
 • Prikaz veoma intezivnog sagorevanja ljuske od lešnika unutar termogeneratora tip UT-60, čime se indirektno zagreva vazduh sušenja, Prhovo, Septembar 2015 Prikaz veoma intezivnog sagorevanja ljuske od lešnika unutar termogeneratora tip UT-60, čime se indirektno zagreva vazduh sušenja, Prhovo, Septembar 2015
 • Spirala za mešanje lešnika unutar koritaste komore sušenja u sušari tip SKV-2000 Spirala za mešanje lešnika unutar koritaste komore sušenja u sušari tip SKV-2000
 • Naš termogenerator tip UT-60 opslužuje našu sušaru SKV-2000 i FACMA sušaru od 5000kg koja je ranije radila na naftu (i naravno troškovi su bili veliki, Prhovo, Septembar 2015 Naš termogenerator tip UT-60 opslužuje našu sušaru SKV-2000 i FACMA sušaru od 5000kg koja je ranije radila na naftu (i naravno troškovi su bili veliki, Prhovo, Septembar 2015
     

 • Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015 Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015
 • Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015 Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015
 • Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015 Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015
 • Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015 Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015
 • Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015 Sušara za koštunjavo voće (lešnik, orah, badem...) Mladenovac, 2015
     

 

 

 

Proizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

Email:e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896