Galerija: Sušare za duvan

 

2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HRVATSKA

 

 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
 • Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019 Na dve lokacije u Paljevini ugrađena su dva istovetna sistema za snabdevanje sušara za duvan toplom vodom, u pitanju su sušare tip SD-147-TV, Paljevina Hrvatska, jun 2019
     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUSIJA

 

 • Montaža sušare za duvan tip SD-147-TNG, Rusija, maj 2019 Montaža sušare za duvan tip SD-147-TNG, Rusija, maj 2019
 • Montaža sušare za duvan tip SD-147-TNG, Rusija, maj 2019 Montaža sušare za duvan tip SD-147-TNG, Rusija, maj 2019
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IZRAEL

 

 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018 Sušara za duvan SD - 105, Ma'lliya, Izrael, 2018
 • Vlasnik, gospodin Nassim Gabris Vlasnik, gospodin Nassim Gabris
 • Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa
 • Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa
 • Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa
 • Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa Obilazak Jerusalima ljubaznošću g. Nassima Gabrisa
 • Granica sa Libanom Granica sa Libanom
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

 

 • Sušara za duvan tip SD – 105 Sušara za duvan tip SD – 105
 • Sušara za duvan tip SD – 105 Sušara za duvan tip SD – 105
 • Svež duvan Svež duvan
 • Sušara za duvan tip SD – 105 Sušara za duvan tip SD – 105
 • Unutrašnjost sušare za duvan SD – 105 Unutrašnjost sušare za duvan SD – 105
 • Unutrašnjost sušare za duvan SD – 105 Unutrašnjost sušare za duvan SD – 105
 • Specijalno perforiran pod koji omogućava usmeravanje vazduha u tri nivoa sušenja Specijalno perforiran pod koji omogućava usmeravanje vazduha u tri nivoa sušenja
 • Specijalno perforiran pod koji omogućava usmeravanje vazduha u tri nivoa sušenja Specijalno perforiran pod koji omogućava usmeravanje vazduha u tri nivoa sušenja
 • Sonda suve temperature unutar komore susare duvana Sonda suve temperature unutar komore susare duvana
 • Elektro komandni ormar koji upravlja sigurnim i bezbednim radom Elektro komandni ormar koji upravlja sigurnim i bezbednim radom
 • Termogenerator na ručno loženje na čvrsto gorivo, ugradjena u susaru SD - 105 Termogenerator na ručno loženje na čvrsto gorivo, ugradjena u susaru SD - 105
 • Termogenerator na ručno loženje na čvrsto gorivo, ugradjena u susaru SD - 105 Termogenerator na ručno loženje na čvrsto gorivo, ugradjena u susaru SD - 105
 • Prednji deo sušare tip SD – 105 Prednji deo sušare tip SD – 105
 • Termogenerator tip TD - 100 na ručno lozenje na čvrsto gorivo, sa mogućnošću naknadne ugradnje gasnog gorionika Termogenerator tip TD - 100 na ručno lozenje na čvrsto gorivo, sa mogućnošću naknadne ugradnje gasnog gorionika
 • Sušara za duvan tip SD – 105 Sušara za duvan tip SD – 105
 • Sušara za duvan tip SD – 105 Sušara za duvan tip SD – 105
 • Prikaz termogena tip TG - 125 sa ugradjenim gasnim gorionikom Prikaz termogena tip TG - 125 sa ugradjenim gasnim gorionikom
 • Prikaz termogena tip TG - 125 sa ugradjenim gasnim gorionikom Prikaz termogena tip TG - 125 sa ugradjenim gasnim gorionikom
 • Prednji deo sušare tip SD – 105 Prednji deo sušare tip SD – 105
 • Prikaz termogena tip TG - 125 sa ugradjenim gasnim gorionikom Prikaz termogena tip TG - 125 sa ugradjenim gasnim gorionikom
 • Sušara za duvan tip SD – 105 Sušara za duvan tip SD – 105
 • Termogenerator tip UTD - 95 sa automatskim doziranjem biomase, ugradjen u sušaru od 105 ramova Termogenerator tip UTD - 95 sa automatskim doziranjem biomase, ugradjen u sušaru od 105 ramova
 • Postoji mogucnost sagorevanja drvenog peleta i ubudjale psenice Postoji mogucnost sagorevanja drvenog peleta i ubudjale psenice
 • Postoji mogucnost sagorevanja drvenog peleta i ubudjale psenice Postoji mogucnost sagorevanja drvenog peleta i ubudjale psenice
 • Termogenerator tip UTD - 95 sa automatskim doziranjem biomase, ugradjen u sušaru od 105 ramova Termogenerator tip UTD - 95 sa automatskim doziranjem biomase, ugradjen u sušaru od 105 ramova
 • Termogenerator tip UTD - 95 sa automatskim doziranjem biomase, ugradjen u sušaru od 105 ramova Termogenerator tip UTD - 95 sa automatskim doziranjem biomase, ugradjen u sušaru od 105 ramova
 • Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana
 • Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana
 • Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana
 • Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana Instalirana nova vratna krila na starim zidanim sušarama duvana
 • Ugradnja ložišta na čvrsto gorivo na postojeći stari termogenerator Ugradnja ložišta na čvrsto gorivo na postojeći stari termogenerator
     

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

 

 

 

 • Prikaz transporta sušara za duvan ka krajnjim Kupcima, Mladenovac, Jun 2016. Prikaz transporta sušara za duvan ka krajnjim Kupcima, Mladenovac, Jun 2016.
 • Prikaz transporta sušara za duvan ka krajnjim Kupcima, Mladenovac, Jun 2016. Prikaz transporta sušara za duvan ka krajnjim Kupcima, Mladenovac, Jun 2016.
 • Prikaz transporta sušara za duvan ka krajnjim Kupcima, Mladenovac, Jun 2016. Prikaz transporta sušara za duvan ka krajnjim Kupcima, Mladenovac, Jun 2016.
 • Prikaz monataže dvokanalnih sušara za duvan tip SD-78, Maradik, Jun 2016. Prikaz monataže dvokanalnih sušara za duvan tip SD-78, Maradik, Jun 2016.
 • Prikaz kompletno toplopocinkovane konstrukcije sušare za duvan, Maradik Jun 2016. Prikaz kompletno toplopocinkovane konstrukcije sušare za duvan, Maradik Jun 2016.
 • Prikaz kompletno toplopocinkovane konstrukcije sušare za duvan i izolacioni poliuretanskih panela, Maradik Jun 2016. Prikaz kompletno toplopocinkovane konstrukcije sušare za duvan i izolacioni poliuretanskih panela, Maradik Jun 2016.
 • Prikaz vrata sušare i mehanizma za zatvranje, Maradik Jun 2016. Prikaz vrata sušare i mehanizma za zatvranje, Maradik Jun 2016.
 • Prikaz 5 sutara za duvan tip SD-78, Maradik Jun 2016. Prikaz 5 sutara za duvan tip SD-78, Maradik Jun 2016.
 • Prikaz specijalno perforinarnog poda sušare za duvan, Jun 2016. Prikaz specijalno perforinarnog poda sušare za duvan, Jun 2016.
 • Prikaz sutare tip SD-78 napunjenje sa sirovim duvanom, Maradik Jun 2016.. Prikaz sutare tip SD-78 napunjenje sa sirovim duvanom, Maradik Jun 2016..
 • Prikaz sutare tip SD-78 napunjenje sa sirovim duvanom, Maradik Jun 2016. Prikaz sutare tip SD-78 napunjenje sa sirovim duvanom, Maradik Jun 2016.
 • Prikaz dvorednog rama napunjene sa sirovim duvanom, Maradik Jun 2016. Prikaz dvorednog rama napunjene sa sirovim duvanom, Maradik Jun 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TGN-120 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-78, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Maradik, Jun 2016. Prikaz termogeneratora tip TGN-120 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-78, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Maradik, Jun 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TGN-120 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-78, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Maradik, Jun 2016. Prikaz termogeneratora tip TGN-120 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-78, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Maradik, Jun 2016.
 • Prikaz trokanalne sutare tip SD-105, Hrvatska 2016. Prikaz trokanalne sutare tip SD-105, Hrvatska 2016.
 • Prikaz trokanalne sutare tip SD-105, Hrvatska 2016. Prikaz trokanalne sutare tip SD-105, Hrvatska 2016.
 • Prikaz osušenog duvana unutar trokanalne sušare tip SD-105, Hrvatska 2016. Prikaz osušenog duvana unutar trokanalne sušare tip SD-105, Hrvatska 2016.
 • Prikaz osušenog duvana unutar trokanalne sušare tip SD-105, Hrvatska 2016. Prikaz osušenog duvana unutar trokanalne sušare tip SD-105, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći kombinaciju čvrstog goriva i gasa, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći kombinaciju čvrstog goriva i gasa, Hrvatska 2016.
 • Prikaz trokanalne sušare tip SD-105, Hrvatska 2016. Prikaz trokanalne sušare tip SD-105, Hrvatska 2016.
 • Prikaz serisjke pločice sušare za duvan tip SD-105, Hrvatska 2016. Prikaz serisjke pločice sušare za duvan tip SD-105, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016.
 • Prokaz sagorevanja drveta unutar ložišta termogenertaora tip TD-95, Hrvatska 2016. Prokaz sagorevanja drveta unutar ložišta termogenertaora tip TD-95, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TD-95 koji indirektno zagreva vazduh sušenja za sušaru SD-105, koristeći čvrsto gorivo, Hrvatska 2016.
 • Prikaz jedne montažne sušare tip SD-105 i SD-78 i dve zidane sušare, Hrvatska 2016. Prikaz jedne montažne sušare tip SD-105 i SD-78 i dve zidane sušare, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TGN-125 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-105, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TGN-125 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-105, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TGN-125 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-105, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Hrvatska 2016. Prikaz termogeneratora tip TGN-125 koji indirektno zagreva vazduh sušenja na sušari tip SD-105, kao energent se koristi zemni gas pomoću adekvatnog gorionika, Hrvatska 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016. Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016. Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016.
 • Prikaz sagorevanje u termogeneratoru tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci, 2016 Prikaz sagorevanje u termogeneratoru tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci, 2016
 • Prikaz sagorevanje u termogeneratoru tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci, 2016 Prikaz sagorevanje u termogeneratoru tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci, 2016
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016. Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip TDGP-50 koji ima mogućnost da se loži ručno sa čvrstim gorivom i instaliranjem gorionika na drveni pelet da automatski sagoreva pelet prema zadatoj temperaturi, 2016. Prikaz termogeneratora tip TDGP-50 koji ima mogućnost da se loži ručno sa čvrstim gorivom i instaliranjem gorionika na drveni pelet da automatski sagoreva pelet prema zadatoj temperaturi, 2016.
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase plus sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016. Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase plus sa mogućnošću ručnog loženja čvrstog goriva insaliranih u sušaru duvana koja je ranije radila na gas, Kukujevci 2016.
 • Prikaz osušenog duvana, 2016..JPG Prikaz osušenog duvana, 2016..JPG
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

 

 • Prikaz montaze rama za solarne grejne cevi Lozan Hrvatska Avgust 2015 Prikaz montaze rama za solarne grejne cevi Lozan Hrvatska Avgust 2015
 • Prikaz montaže ramova za solarne grejne cevi, ramovi i cevi su postavljeni na našu sušaru za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Prikaz montaže ramova za solarne grejne cevi, ramovi i cevi su postavljeni na našu sušaru za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Sva oprema za solarno sušenje duvana montirana je na zidanu sušaru tip SD-105, sa ganim termogenom starim preko 25 godina Sva oprema za solarno sušenje duvana montirana je na zidanu sušaru tip SD-105, sa ganim termogenom starim preko 25 godina
 • Prikaz montaže ramova za solarne grejne cevi, ramovi i cevi su postavljeni na našu sušaru za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Prikaz montaže ramova za solarne grejne cevi, ramovi i cevi su postavljeni na našu sušaru za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Prikaz ugrađene opreme, za besprekorno funkcionisanje sistema za sušenje duvana pomoću solarne energije, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Prikaz ugrađene opreme, za besprekorno funkcionisanje sistema za sušenje duvana pomoću solarne energije, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Prikaz ugrađene opreme, za besprekorno funkcionisanje sistema za sušenje duvana pomoću solarne energije, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Prikaz ugrađene opreme, za besprekorno funkcionisanje sistema za sušenje duvana pomoću solarne energije, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Prezentacija rada našeg sistema za sušenje duvana na solarnu energiju za kooperante kompanije Hrvatski Duhani DD., Lozan, Hrvataksa, Septembar 2015 Prezentacija rada našeg sistema za sušenje duvana na solarnu energiju za kooperante kompanije Hrvatski Duhani DD., Lozan, Hrvataksa, Septembar 2015
 • Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015 Solarne grejne cevi, postavljene na krov naše sušare za duvan tip SD-78, Lozan, Hrvatska, Avgust 2015
 • Prezentacija rada našeg sistema za sušenje duvana na solarnu energiju za kooperante kompanije Hrvatski Duhani DD., Lozan, Hrvataksa, Septembar 2015 Prezentacija rada našeg sistema za sušenje duvana na solarnu energiju za kooperante kompanije Hrvatski Duhani DD., Lozan, Hrvataksa, Septembar 2015
 • Prezentacija rada našeg sistema za sušenje duvana na solarnu energiju za kooperante kompanije Hrvatski Duhani DD., Lozan, Hrvataksa, Septembar 2015 Prezentacija rada našeg sistema za sušenje duvana na solarnu energiju za kooperante kompanije Hrvatski Duhani DD., Lozan, Hrvataksa, Septembar 2015
 • Slika za vreme trajanja dana polja, sa leva na desno, gosp. Stevo Požgaj iz HD, gosp. Stevan Jugović iz Termoplina, gosp. Krešimir Kožić iz HD, gosp. Dražen Vuković iz HD, gosp. Jugović Đorđe iz Termoplina Slika za vreme trajanja dana polja, sa leva na desno, gosp. Stevo Požgaj iz HD, gosp. Stevan Jugović iz Termoplina, gosp. Krešimir Kožić iz HD, gosp. Dražen Vuković iz HD, gosp. Jugović Đorđe iz Termoplina
     

 • Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Prikaz termogeneratora na čvrsto gorivo tip TD unutar termogenske kućice sušare, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Prikaz termogeneratora na čvrsto gorivo tip TD unutar termogenske kućice sušare, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Prikaz termogeneratora na čvrsto gorivo tip TD unutar termogenske kućice sušare, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Prikaz termogeneratora na čvrsto gorivo tip TD unutar termogenske kućice sušare, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Prikaz elektrokomandnog ormana tip TEROKS koji upravlja radom sušare, Lozan, Hrvatska, Jul 2015 Prikaz elektrokomandnog ormana tip TEROKS koji upravlja radom sušare, Lozan, Hrvatska, Jul 2015
 • Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušara za duvan tip SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Kompletna unutrašnjost sušare je toplopocinkovana i odlično zadihtovana, Jul, 2015 Kompletna unutrašnjost sušare je toplopocinkovana i odlično zadihtovana, Jul, 2015
 • Kompletna unutrašnjost sušare je toplopocinkovana i odlično zadihtovana, Jul, 2015 Kompletna unutrašnjost sušare je toplopocinkovana i odlično zadihtovana, Jul, 2015
 • Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015 Sušare za duvan tip SD-78 sa termogeneratprima na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, Jul, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-78, Hrvatska, 2015
 • Prikaz vrata za ubacivanje sirovog duvana, i izbacivanje suvog duvana, specijalna konstrukcija omogućava idealnu zapitivenost, Hrvatska, 2015 Prikaz vrata za ubacivanje sirovog duvana, i izbacivanje suvog duvana, specijalna konstrukcija omogućava idealnu zapitivenost, Hrvatska, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-105, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-105, Hrvatska, 2015
 • Prikaz osušenog duvana unutar sušare, Hrvatska, 2015 Prikaz osušenog duvana unutar sušare, Hrvatska, 2015
 • Trokanalna sušara za duvan tip SD-105, instalirana u dvorištu kod proizvođača duvana, Hrvatska, 2015 Trokanalna sušara za duvan tip SD-105, instalirana u dvorištu kod proizvođača duvana, Hrvatska, 2015
     

 • Prikaz jedne od mnogih isporuka termogeneratora u 2015-oj godini, našim kupcima u Srbiji i širom Evrope Prikaz jedne od mnogih isporuka termogeneratora u 2015-oj godini, našim kupcima u Srbiji i širom Evrope
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip UTD-75 sa automatskim doziranjem bio mase, instaliranim u staru kontenjersku sušaru duvana, Hrvatska, 2015
 • Prikaz elektro motora koji pokreće glavni ventilator za distribuciju vazduha i elektro komandnog ormana, Hrvatska, 2015 Prikaz elektro motora koji pokreće glavni ventilator za distribuciju vazduha i elektro komandnog ormana, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratoraa tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratoraa tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz termogeneratoraa tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratoraa tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz termogeneratoraa tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratoraa tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015 Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015
 • Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015 Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015
 • Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015 Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015
 • Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015 Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015
 • Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015 Prikaz pužnog transportera pomoću koga se koševi pune drvenom sečkom, sistem za punjenje koševa je uradio sam korisnik, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz sagorevanja peleta unutar termogeneratora tip UTD-75 Prikaz sagorevanja peleta unutar termogeneratora tip UTD-75
 • Prikaz sagorevanja peleta unutar termogeneratora tip UTD-75 Prikaz sagorevanja peleta unutar termogeneratora tip UTD-75
 • Prikaz sagorevanja peleta unutar termogeneratora tip UTD-75 Prikaz sagorevanja peleta unutar termogeneratora tip UTD-75
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku Prikaz termogeneratora tip UTD-75 instaliranih na zidanim sušarama duvana, koji potpuno automatski doziraju i sagorevaju drvenu sečku
 • Prikaz kukuruza unutar koša za skladištenje goriva termogena UTD-75 koji korisnik koristi kao pognsko gorivo za indirektno zagrevanje vazduha sušenja, Hrvatska, 2015 Prikaz kukuruza unutar koša za skladištenje goriva termogena UTD-75 koji korisnik koristi kao pognsko gorivo za indirektno zagrevanje vazduha sušenja, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska 2015 Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska 2015
 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska 2015 Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska 2015
     

 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska, 2015 Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova, Hrvatska, 2015
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći termogen na tečno gorivo, Hrvtaska, 2015 Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći termogen na tečno gorivo, Hrvtaska, 2015
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći termogen na tečno gorivo, Hrvtaska, 2015 Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći termogen na tečno gorivo, Hrvtaska, 2015
 • Prikaz sagorevanja čvrstog goriva u ložištu tip LD-95 Prikaz sagorevanja čvrstog goriva u ložištu tip LD-95
 • Prikaz sagorevanja čvrstog goriva u ložištu tip LD-95 Prikaz sagorevanja čvrstog goriva u ložištu tip LD-95
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo, Hrvatska, 2015 Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo, Hrvatska, 2015
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo, Hrvatska, 2015 Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo, Hrvatska, 2015
 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 78 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 78 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 78 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 78 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 105 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 105 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 105 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 105 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 105 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na sušari od 105 ramova
 • Prikaz elektrokomandnog ormana sušare za duvan, Hrvatska 2015 Prikaz elektrokomandnog ormana sušare za duvan, Hrvatska 2015
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo
 • Prikaz duvanskog lista koji je napao buhač, Hrvatska, 2015 Prikaz duvanskog lista koji je napao buhač, Hrvatska, 2015
 • Prikaz virdžinijskog duvana u polju Prikaz virdžinijskog duvana u polju
 • Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo Prikaz ubačenog ložišta na čvrsto gorivo u postojeći stari termogen na tečno gorivo
 • Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-95 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 105 ramova
 • Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova Prikaz termogeneratora tip TD-75 na ručno loženje čvrstog goriva instaliranog na zidanoj sušari od 78 ramova
 • Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada
 • Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015 Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015
 • Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015 Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015
 • Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015 Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015
 • Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015 Prikaz novih vrata koje smo ugradili na staru sušaru i time doprineli da topli vazduh ide samo gde ga usmerimo a ne da se toplotna energija gubi na lošim vratima kao što je bilo do sada, 2015
 • Prikaz automatskog sagorevanja bio mase u termogeneratoru tip UT-125, termogen je inastaliran u postojeću sušaru duvana u kojoj je ranije bio termogen na gas, Morović, 2015 Prikaz automatskog sagorevanja bio mase u termogeneratoru tip UT-125, termogen je inastaliran u postojeću sušaru duvana u kojoj je ranije bio termogen na gas, Morović, 2015
 • Prikaz koštice od višnje koja se automatski dozira i sagoreva u termogenu tip UT, koštica od višnje gori poput drvenog peleta i ostvaruju se svi zadati parametri sušenja bez ikakvih problema Prikaz koštice od višnje koja se automatski dozira i sagoreva u termogenu tip UT, koštica od višnje gori poput drvenog peleta i ostvaruju se svi zadati parametri sušenja bez ikakvih problema
 • Prikaz elektrokomandnog ormana sušare za duvan, u kome su ugrađeni svi elementi regulacije, komadne i zaštite, Morović, 2015 Prikaz elektrokomandnog ormana sušare za duvan, u kome su ugrađeni svi elementi regulacije, komadne i zaštite, Morović, 2015
 • Prikaz automatskog sagorevanja bio mase u termogeneratoru tip UT-125, termogen je inastaliran u postojeću sušaru duvana u kojoj je ranije bio termogen na gas, Morović, 2015 Prikaz automatskog sagorevanja bio mase u termogeneratoru tip UT-125, termogen je inastaliran u postojeću sušaru duvana u kojoj je ranije bio termogen na gas, Morović, 2015
     

Prikaz sagorevanja čvrstog goriva u ložištu tip LD 95
koje je ugrađeno u postojeći termogen na tečna goriva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014

 • Prikaz sušara SD-78 sa termogenertorom tip UT sa automatskim doziranjem bio mase, Dobrinci 2014 Prikaz sušara SD-78 sa termogenertorom tip UT sa automatskim doziranjem bio mase, Dobrinci 2014
 • Prikaz zadnjih vrata za usnos sirovog duvana na ramovima, a pomoću nadtlačnih žaluzina na vratima ispuštamo vazduh zasićen valgom u atmosferu, a sve prema fazi sušenja duvana, Dobrinci 2014. Prikaz zadnjih vrata za usnos sirovog duvana na ramovima, a pomoću nadtlačnih žaluzina na vratima ispuštamo vazduh zasićen valgom u atmosferu, a sve prema fazi sušenja duvana, Dobrinci 2014.
 • Nadtlačne žaluzine za izduvavanje vazduha iz komore sušenja zasićenog vlagom, 2014. Nadtlačne žaluzine za izduvavanje vazduha iz komore sušenja zasićenog vlagom, 2014.
 • Gosp. Srbić direktor firme ASEL i gosp. Jugović direktor firme Termoplin, pokraj sušare SD-78 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem čvrstog goriva, 2014 Gosp. Srbić direktor firme ASEL i gosp. Jugović direktor firme Termoplin, pokraj sušare SD-78 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem čvrstog goriva, 2014
 • Gosp. Đorđe Vukadinović šef terenske službe kompanije JTI i gosp. Jugović Stevan direktor Termoplin-a, pokraj sušare SD-78 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem čvrstog goriva, 2014 Gosp. Đorđe Vukadinović šef terenske službe kompanije JTI i gosp. Jugović Stevan direktor Termoplin-a, pokraj sušare SD-78 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem čvrstog goriva, 2014
 • Gosp. Đorđe Vukadinović šef terenske službe kompanije JTI i gosp. Jugović Stevan direktor Termoplin-a, pokraj sušare SD-78 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem čvrstog goriva, 2014 Gosp. Đorđe Vukadinović šef terenske službe kompanije JTI i gosp. Jugović Stevan direktor Termoplin-a, pokraj sušare SD-78 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem čvrstog goriva, 2014
 • Prikaz razvodno komandnog ormana sušara termogeneratora UT sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase, 2014 Prikaz razvodno komandnog ormana sušara termogeneratora UT sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase, 2014
 • Prikaz razvodno komandnog ormana sušare termogeneratora UT sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa dodatno ugrađenim progresivnim termostatom suve i vlažne temperature, 2014 Prikaz razvodno komandnog ormana sušare termogeneratora UT sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa dodatno ugrađenim progresivnim termostatom suve i vlažne temperature, 2014
 • Prikaz termogeneratora UT-100 sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase instaliranog na novoj sušari SD-60, Morović 2014 Prikaz termogeneratora UT-100 sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase instaliranog na novoj sušari SD-60, Morović 2014
 • Prikaz sagorevanja žitnog peleta (loš pelet za sagorevanje), 2014 Prikaz sagorevanja žitnog peleta (loš pelet za sagorevanje), 2014
 • Prikaz razvodno komandnog ormana sušare termogeneratora UT sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa dodatno ugrađenim progresivnim termostatom suve i vlažne temperature, Morović 2014 Prikaz razvodno komandnog ormana sušare termogeneratora UT sa automastkim doziranjem i sagorevanjem bio mase sa dodatno ugrađenim progresivnim termostatom suve i vlažne temperature, Morović 2014
 • Prikaz ubacivanja sirovog duvana u sušaru SD-60, Erdevik 2014 Prikaz ubacivanja sirovog duvana u sušaru SD-60, Erdevik 2014
 • Prikaz sirovog duvana na ramovima ubačenog u komoru sušare, Erdevik 2014 Prikaz sirovog duvana na ramovima ubačenog u komoru sušare, Erdevik 2014
 • Prkaz sušare SD-78, Morović 2014 Prkaz sušare SD-78, Morović 2014
 • Prikaz sušare za duvan SD-78, Morović 2014 Prikaz sušare za duvan SD-78, Morović 2014
 • Transport termogeneratorske kućice sušare za duvan, Golubinci 2014 Transport termogeneratorske kućice sušare za duvan, Golubinci 2014
 • Transport termogeneratorske kućice sušare za duvan, Golubinci 2014 Transport termogeneratorske kućice sušare za duvan, Golubinci 2014
 • Prikaz sušara za duvan SD-78, Maradik, 2014 Prikaz sušara za duvan SD-78, Maradik, 2014
 • Montaža sušare za duvan SD-105, Hrvatska, 2014 Montaža sušare za duvan SD-105, Hrvatska, 2014
 • rikaz sušare za duvan tip SD-78 i pokraj nje njen vlasnik gosp. Poldrugač Mario, Lozan, Hrvatska, 2014 rikaz sušare za duvan tip SD-78 i pokraj nje njen vlasnik gosp. Poldrugač Mario, Lozan, Hrvatska, 2014
 • Prikaz sušare za duvan tip SD-78 sa termogenom TD na čvrsto gorivo, i pokraj nje njen vlasnik gosp. Poldrugač Mario, Lozan, Hrvatska, 2014 Prikaz sušare za duvan tip SD-78 sa termogenom TD na čvrsto gorivo, i pokraj nje njen vlasnik gosp. Poldrugač Mario, Lozan, Hrvatska, 2014
 • Gosp. Josip Zdeličan iz kompanije Hrvatski Duhani pokraj naše sušare SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, 2014 Gosp. Josip Zdeličan iz kompanije Hrvatski Duhani pokraj naše sušare SD-78 sa termogeneratorom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska, 2014
 • Gosp. Mario Poldrugač pokraj sušare SD-78 i prvoklasno osušenog duvana pomoću termogeneratora tip TD, Lozan, Hrvatska 2014 Gosp. Mario Poldrugač pokraj sušare SD-78 i prvoklasno osušenog duvana pomoću termogeneratora tip TD, Lozan, Hrvatska 2014
 • Prvoklasni duvan osušen u sušari SD-78 sa termogenom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska 2014 Prvoklasni duvan osušen u sušari SD-78 sa termogenom na čvrsto gorivo tip TD, Lozan, Hrvatska 2014
 • Sušara za duvan opremljena sa termogenom na čvsrto gorivo tip TD, Hrvatska 2014 Sušara za duvan opremljena sa termogenom na čvsrto gorivo tip TD, Hrvatska 2014
 • Prikaz dva termogeneratora tip TD ugrađena na postojeće zidane sušare duvana, Hrvatska 2014 Prikaz dva termogeneratora tip TD ugrađena na postojeće zidane sušare duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz dva termogeneratora tip TD ugrađena na postojeće zidane sušare duvana, Hrvatska 2014 Prikaz dva termogeneratora tip TD ugrađena na postojeće zidane sušare duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana (iskorišćen je stari motor od termogena na gas), Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana (iskorišćen je stari motor od termogena na gas), Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz ventilatora koji prema režimu sagorevanja raspiruje sagorevanje čvrsrtog goriva, Hrvatska 2014 Prikaz ventilatora koji prema režimu sagorevanja raspiruje sagorevanje čvrsrtog goriva, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora tip TD u operativnom radu, ugrađenog na postojeću zidanu sušaru duvana, Hrvatska 2014
 • Prikaz samo ložišta-izmenjivača na čvrsto gorivo ubačenog u postojeći termogen na gas, Hrvatska 2014 Prikaz samo ložišta-izmenjivača na čvrsto gorivo ubačenog u postojeći termogen na gas, Hrvatska 2014
 • Prikaz samo ložišta-izmenjivača na čvrsto gorivo ubačenog u postojeći termogen na gas, Hrvatska 2014 Prikaz samo ložišta-izmenjivača na čvrsto gorivo ubačenog u postojeći termogen na gas, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na postojeću zidanu sušaru, Hrvatska 2014
 • Prikaz termogeneratora UT instaliranog na sušaru SD-105, Hrvatska, 2014 Prikaz termogeneratora UT instaliranog na sušaru SD-105, Hrvatska, 2014
 • Prikaz sistema za doziranje čvsrtog goriva na termogenu UT, Hrvatska, 2014 Prikaz sistema za doziranje čvsrtog goriva na termogenu UT, Hrvatska, 2014
 • Prikaz ugrađenih novih vrata sušare za duvan na staru zidanu sušaru SD-105, Hrvatska, 2014 Prikaz ugrađenih novih vrata sušare za duvan na staru zidanu sušaru SD-105, Hrvatska, 2014
 • Gosp. Đorđe Jugović menadžer prodaje Termoplina-a, u obilasku polja sa duvanom, Hrvatska 2014 Gosp. Đorđe Jugović menadžer prodaje Termoplina-a, u obilasku polja sa duvanom, Hrvatska 2014
 • Gosp. Jugović Đorđe predstavnik Termoplin-a i gosp. Josip Zdeličan predstavnik Hrvatskih Duhana u obilasku oglednog polja sa duvanom, Hrvatska 2014 Gosp. Jugović Đorđe predstavnik Termoplin-a i gosp. Josip Zdeličan predstavnik Hrvatskih Duhana u obilasku oglednog polja sa duvanom, Hrvatska 2014
 • Isporuke termogenertora za kupce, 2014 Isporuke termogenertora za kupce, 2014
 • Prikaz termogeneratora TD i UT u proizvodnji, 2014 Prikaz termogeneratora TD i UT u proizvodnji, 2014
 • Termogeneratori UT natovareni na kamion idu ka kupcima, 2014 Termogeneratori UT natovareni na kamion idu ka kupcima, 2014
 • Prikaz termogeneratora UT natovarenih na kamion krecu ka kupcima, 2014 Prikaz termogeneratora UT natovarenih na kamion krecu ka kupcima, 2014
 • Prikaz jednokanalne sušare SD-48 sa gasifaktorom bio mase, natovarene na kamion, kreće ka kupcu, 2014 Prikaz jednokanalne sušare SD-48 sa gasifaktorom bio mase, natovarene na kamion, kreće ka kupcu, 2014
     

 

Sušare duvan, sagorevanje agro peleta

 

 


Sagorevanje agro peleta od ostataka žitne slame

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGLEDNO ISPITIVANJE - ERDEVIK Avgust - Novembar 2013. god.
Termoplin d.o.o. – “JT Inetrnational” AD

 

 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Prikaz spirale koja prema radnom režimu povlači pelet iz rezervoara i transportuje u gorionik Prikaz spirale koja prema radnom režimu povlači pelet iz rezervoara i transportuje u gorionik
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
 • Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz Ugrađeni termogenertor na čvrsto gorivo dodatno opremljen sa gorionikom na pelet, koštice od višnje, kukuruz
     

Termogeni isporučeni firmi "Japan Tabaco International"
Rad gorionika na pelet na sušari za
duvan tip SD - 60
, Erdevik, 2013

 


Rad gorionika na pelet na sušari za
duvan tip SD - 60
, Erdevik, 2013

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ložišta instalirana u termogene, Bugarska 2013

 • Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije
 • Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije
 • Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije
 • Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije
 • Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije Ložišta-izmenjivači na čvrsto gorivo ugrađeni umesto postojećih ložišta na gas na sušarama za duvan, omogućavajući korisnicima petostruku uštedu energije
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Februar 2013

 • Sušara za duvan SD -105 sa termogenom TD125 2013 Sušara za duvan SD -105 sa termogenom TD125 2013
 • Termogen TD 125 ugrađen u novu sušaru SD 105 2013. Termogen TD 125 ugrađen u novu sušaru SD 105 2013.
 • Slika Američke delegacije koja je posetila našu sušaru SD105 sa termogenom TD, zajedno sa predstavnicima i koperantom Hrvatskih Duhana Slika Američke delegacije koja je posetila našu sušaru SD105 sa termogenom TD, zajedno sa predstavnicima i koperantom Hrvatskih Duhana
 • Prikaz prezentacije ostvarenih rezultata i ušteda pomoću termogena tip TD, koju je ispratila i Hrvatska državna televezija HRT1, na slici prezentaciju drzi direktor Termoplina gosp. Stevan Jugović Prikaz prezentacije ostvarenih rezultata i ušteda pomoću termogena tip TD, koju je ispratila i Hrvatska državna televezija HRT1, na slici prezentaciju drzi direktor Termoplina gosp. Stevan Jugović
 • Prikaz upravo smontirane susare SD-105 za duvan sa termogenom na automatsko doziranje bio mase UT 2012. Prikaz upravo smontirane susare SD-105 za duvan sa termogenom na automatsko doziranje bio mase UT 2012.
 • SD-105 sa termogenom na automatsko doziranje bio mase tip UT 2012. SD-105 sa termogenom na automatsko doziranje bio mase tip UT 2012.
 • Termogen UT-125 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase 2012 Termogen UT-125 sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase 2012
 • Prikaz trokanalne sušare SD78 i raspakivanja ramova sa osušenim duvanom Prikaz trokanalne sušare SD78 i raspakivanja ramova sa osušenim duvanom
 • Pražnjenje sušare sa osušenim duvanom Pražnjenje sušare sa osušenim duvanom
 • Pražnjenje sušare sa osušenim duvanom Pražnjenje sušare sa osušenim duvanom
 • Prikaz osušenog duvana na čvrsto gorivo Prikaz osušenog duvana na čvrsto gorivo
 • Prikaz primopredaje sušare u 2012. godini, na sveukpno zadovoljstvo predstavnika Termoplina, kooperanta HD i terenskog instruktora Hrvstkih Duhana Prikaz primopredaje sušare u 2012. godini, na sveukpno zadovoljstvo predstavnika Termoplina, kooperanta HD i terenskog instruktora Hrvstkih Duhana
 • Sušara za duvan SD78 2012. Sušara za duvan SD78 2012.
 • Novi ramovi napunjeni duvanom Novi ramovi napunjeni duvanom
 • Prikaz prikolice sa ramovima punim duvana koja se postavlja prema sušari Prikaz prikolice sa ramovima punim duvana koja se postavlja prema sušari
 • Sušara za duvan SD-96 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase Sušara za duvan SD-96 sa termogenom UT sa automatskim doziranjem i sagorevanjem bio mase
 • Termogenske kućice sušara za duvan spremne za isporuku kupcima Termogenske kućice sušara za duvan spremne za isporuku kupcima
 • Termogenske kućice sušara za duvan Termogenske kućice sušara za duvan
 • Termogeni tip UT natovareni i kreću ka kupcima Termogeni tip UT natovareni i kreću ka kupcima
 • Termogeni tip UT spremni za isporuku kupcima Termogeni tip UT spremni za isporuku kupcima
 • Termogeni tip UT spremni za isporuku kupcima Termogeni tip UT spremni za isporuku kupcima
 • Termogeni tip UT spremni za isporuku kupcima Termogeni tip UT spremni za isporuku kupcima
 • Prikaz specifičnog ubacivanja termogena tip UT zbog terena koji opkružuje zidanu sušaru 2012 Prikaz specifičnog ubacivanja termogena tip UT zbog terena koji opkružuje zidanu sušaru 2012
 • Prikaz specifičnog ubacivanja termogena tip UT zbog uslova terena oko sušare 2012 Prikaz specifičnog ubacivanja termogena tip UT zbog uslova terena oko sušare 2012
 • Termogen UT ubačen u zidanu sušaru 2012. Termogen UT ubačen u zidanu sušaru 2012.
 • Prikaz elekto komandnog ormara termogena UT Prikaz elekto komandnog ormara termogena UT
 • Prikaz termogeneratora tip TD spremnih za isporuku kupcima Prikaz termogeneratora tip TD spremnih za isporuku kupcima
 • Termogenertori TD 100 isporučeni kupcu Termogenertori TD 100 isporučeni kupcu
 • Termogenertori TD 100 isporučeni kupcu Termogenertori TD 100 isporučeni kupcu
 • Termogenertori TD 100 isporučeni kupcu Termogenertori TD 100 isporučeni kupcu
 • Termogeni TD 100 ugrađeni u zidane sušare duvan Termogeni TD 100 ugrađeni u zidane sušare duvan
 • Termogenertaori tip TD ugrađeni u zidane susare duvana Termogenertaori tip TD ugrađeni u zidane susare duvana
 • Termogen TD 100 ugrađen u staru montažnu sušaru duvana Termogen TD 100 ugrađen u staru montažnu sušaru duvana
 • Prikaz servo motora za automatsko otvaranje vratne zalužine termogena TD Prikaz servo motora za automatsko otvaranje vratne zalužine termogena TD
 • Termogen TD 175 ugrađen u zidanu sušaru Termogen TD 175 ugrađen u zidanu sušaru
 • Termogenertor TD 100 ugrađen u staru montažnu sušaru duvana Termogenertor TD 100 ugrađen u staru montažnu sušaru duvana
 • Prikaz izbacivanja starog termogena na tečna goriva i ubacivanje termogenertora TD 100 u zdianu sušaru duvana Prikaz izbacivanja starog termogena na tečna goriva i ubacivanje termogenertora TD 100 u zdianu sušaru duvana
 • Polja duvana u Slavoniji - Hrvatska 2013 Polja duvana u Slavoniji - Hrvatska 2013
 • Polja duvana u Slavoniji - Hrvatska 2013 Polja duvana u Slavoniji - Hrvatska 2013
 • Polja duvana u Slavoniji - Hrvatska 2013 Polja duvana u Slavoniji - Hrvatska 2013
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

 • Duvanske sušare SD - 78 Duvanske sušare SD - 78
 • Dvokanalna sušara za duvan SD - 78 Dvokanalna sušara za duvan SD - 78
 • Sušara SD - 78 Sušara SD - 78
 • Kompletno pocinkovana konstrukcija sušare Kompletno pocinkovana konstrukcija sušare
 • Trokanalna sušara za duvan SD-105 Trokanalna sušara za duvan SD-105
 • Osušen duvan u trokanalnoj sušari SD - 105 Osušen duvan u trokanalnoj sušari SD - 105
 • Sušrara SD-105 Sušrara SD-105
 • Termogenerator sušare za duvan Termogenerator sušare za duvan
 • Duvan u polju Duvan u polju
 • Dvoredni ramovi Dvoredni ramovi
 • Pakovanje zelenog duvana na ram Pakovanje zelenog duvana na ram
 • Napakovan dvoredni ram za sušenje Napakovan dvoredni ram za sušenje
 • Osušeni duvan na jednorednom ramu Osušeni duvan na jednorednom ramu
 • Osušeni duvan na jednorednom ramu Osušeni duvan na jednorednom ramu
 • Podovi duvanske sušare Podovi duvanske sušare
 • Sušara SD - 78 Sušara SD - 78
 • Sušara SD - 78 Sušara SD - 78
 • Sušara SD - 78 Sušara SD - 78
 • Sušare za duvan 78 ramova Sušare za duvan 78 ramova
 • Policijska pratnja konvoja sušara Policijska pratnja konvoja sušara
 • Adaptacija gasne sušare na bio - masu Adaptacija gasne sušare na bio - masu
 • Adaptacija sušare sa termogenom na bio - masu Adaptacija sušare sa termogenom na bio - masu
 • Automatika za vođenje procesa sušenja duvana Automatika za vođenje procesa sušenja duvana
 • Duvan u sušari Duvan u sušari
 • Sagorevanje čvrstog goriva u termogenu je potpomognuto ubacivanjem svežeg vazduha Sagorevanje čvrstog goriva u termogenu je potpomognuto ubacivanjem svežeg vazduha
 • Šest sušara SD-78 - Golubinci, 2011 god. Šest sušara SD-78 - Golubinci, 2011 god.
 • Sušara za duvan sa termogenom sa automatskim doziranjem bio mase na Novosadskom sajmu 1994 god. Sušara za duvan sa termogenom sa automatskim doziranjem bio mase na Novosadskom sajmu 1994 god.
 • Termogen TD Termogen TD
 • Termogenerator sa automatskim doziranjem bio mase ugrađen na postojeću staru zidanu sušaru u Hrvatskoj Termogenerator sa automatskim doziranjem bio mase ugrađen na postojeću staru zidanu sušaru u Hrvatskoj
 • Termogenerator sa automatskim doziranjem bio mase, ugrađen u postojeću sušaru za duvan Termogenerator sa automatskim doziranjem bio mase, ugrađen u postojeću sušaru za duvan
 • Termogenerator TD - 80 ugrađen na novoj sušari SD - 78 Termogenerator TD - 80 ugrađen na novoj sušari SD - 78
 • Termogeneratot UT-120 Termogeneratot UT-120
 • Termogenratori koji koriste drvenu sečku za zagrevanje vazduha za sušenje Termogenratori koji koriste drvenu sečku za zagrevanje vazduha za sušenje
 • Termogenska kućica sušare za duvan Termogenska kućica sušare za duvan
 • Termogenska kućica sušare za duvan Termogenska kućica sušare za duvan
 • Troklanalna sušara SD - 78 Troklanalna sušara SD - 78
 • Ugradnja naših termogeratora sa automatskim doziranjem bio mase na postojećim starim sušarama za duvan u Grčkoj Ugradnja naših termogeratora sa automatskim doziranjem bio mase na postojećim starim sušarama za duvan u Grčkoj
 • Utovar kompletnih sušara na kamion Utovar kompletnih sušara na kamion
     

 


 

Proizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

Email:e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896