Galerija: Sadilice rasada na foliju

 

2017 / 2018

 

 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerkog rasada na MALČ foiju, Maj 2017 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerkog rasada na MALČ foiju, Maj 2017
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerkog rasada na MALČ foiju, Maj 2017 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerkog rasada na MALČ foiju, Maj 2017
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerkog rasada na MALČ foiju, Maj 2017 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerkog rasada na MALČ foiju, Maj 2017
 • Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju, Maj 2017 Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju, Maj 2017
 • Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju, Maj 2017 Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju, Maj 2017
 • Prikaz posađenog kontenjerskog rasada paprike sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju, Maj 2017 Prikaz posađenog kontenjerskog rasada paprike sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju, Maj 2017
 • Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na otvorenom zemljištu, Maj 2017 Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na otvorenom zemljištu, Maj 2017
 • Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018 Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018
 • Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018 Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018
 • Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018 Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018
 • Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018 Način skladištenja dvoredne sadilice pri transportu ka kupcu, Makedonija, Maj 2018
 • Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018 Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018
 • Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018 Prikaz sadnje sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018
 • Prikaz posađenog kontenjerskog rasada sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018 Prikaz posađenog kontenjerskog rasada sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018
 • Prikaz posađenog kontenjerskog rasada sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018 Prikaz posađenog kontenjerskog rasada sa dvorednom sadilicom kontenjeraskog rasada na MALČ foliju,Makedonija, Maj 2018
     

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2016

 

 

 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz paralelograma koji kopiraju teren na kome se sadi rasad, April 2016 Prikaz paralelograma koji kopiraju teren na kome se sadi rasad, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, 07.04.2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, 07.04.2016
 • Prikaz prednjih gumenih točkova koji pritiskaju rasad nakon sadnje i koji su podesivi, April 2016 Prikaz prednjih gumenih točkova koji pritiskaju rasad nakon sadnje i koji su podesivi, April 2016
 • Prikaz prednjih gumenih točkova koji pritiskaju rasad nakon sadnje i koji su podesivi, April 2016 Prikaz prednjih gumenih točkova koji pritiskaju rasad nakon sadnje i koji su podesivi, April 2016
 • Prikaz radnog segmenta sadilice tip SRF-2, April 2016 Prikaz radnog segmenta sadilice tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz prenosa sa pogonskih točkova na radni segment sadilice, April 2016 Prikaz prenosa sa pogonskih točkova na radni segment sadilice, April 2016
 • Prikaz prenosa sa pogonskih točkova na radni segment sadilice, April 2016 Prikaz prenosa sa pogonskih točkova na radni segment sadilice, April 2016
 • Prikaz radnih segmenta sadilice tip SRF-2, April 2016 Prikaz radnih segmenta sadilice tip SRF-2, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016 Prikaz čaša od specijalne legure čelika koje usađuju rasad kroz MALČ foliju u zemlju, April 2016
 • Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016 Prikaz dvoredne sadilice kontenjerskog rasada na MALČ foliju i polagača folije, April 2016
 • Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016 Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016
 • Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016 Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016
 • Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016 Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016
 • Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016 Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016
 • Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016 Prikaz sadilice SRF-2 spremne za isporuku kupcu, Jun 2016
     

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014

 • Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1 Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1
 • Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1 Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1
 • Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1 Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1
 • Prikaz kontenjerskog rasada bostana dimenzija 90 x 90 mm Prikaz kontenjerskog rasada bostana dimenzija 90 x 90 mm
 • Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1 Sadnja bostana na MALČ foliji, sa našom sadilicom tip SRF - 1
 • Prikaz ulagajuće čaše u trenutku kada probija MALČ foliju i otvara zemlju za sadnju Prikaz ulagajuće čaše u trenutku kada probija MALČ foliju i otvara zemlju za sadnju
 • Rasad bostana u ulagajućoj čaši sadilice Rasad bostana u ulagajućoj čaši sadilice
 • Prikaz kontenjerskog rasada bostana dimenzija 90 x 90 mm izvadjenog iz plastičnih caša Prikaz kontenjerskog rasada bostana dimenzija 90 x 90 mm izvadjenog iz plastičnih caša
 • Dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2 Dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2
 • Dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2 Dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na MALČ foliju tip SRF-2
     

 

 


Sadnja rasada lubenice


 • Prikaz kontenjerskog rasada povrća uzgojenog unutar plastenika Prikaz kontenjerskog rasada povrća uzgojenog unutar plastenika
 • Prikaz kontenjerskog rasada povrća uzgojenog unutar plastenika Prikaz kontenjerskog rasada povrća uzgojenog unutar plastenika
 • Prikaz kontenjerskog rasada povrća uzgojenog unutar plastenika Prikaz kontenjerskog rasada povrća uzgojenog unutar plastenika
 • Prikaz sadilice tip SRF-2 zacane na traktor i spremne za sadnju kontenjerskog rasada Prikaz sadilice tip SRF-2 zacane na traktor i spremne za sadnju kontenjerskog rasada
 • Prikaz sadilice tip SRF-2 zakacene na traktor Prikaz sadilice tip SRF-2 zakacene na traktor
 • Prikaz loše pripremljenog zemljišta na kome je navučena MALČ folija, glavni nedostatak se ogleda u tome da je zemljište nedovoljno usitnjeno ali ipak i na ovako lošem terenu je naša sadilica sadilia Prikaz loše pripremljenog zemljišta na kome je navučena MALČ folija, glavni nedostatak se ogleda u tome da je zemljište nedovoljno usitnjeno ali ipak i na ovako lošem terenu je naša sadilica sadilia
 • Prikaz sadilice SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014 Prikaz sadilice SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014
 • Prikaz sadilice SRF-2 u radu.Dubica, BiH, 2014 Prikaz sadilice SRF-2 u radu.Dubica, BiH, 2014
 • Prikaz sadilice SRF-2 u radu.Dubica, BiH, 2014 Prikaz sadilice SRF-2 u radu.Dubica, BiH, 2014
 • Prikaz sadilice SRF-2 u radu.Dubica, BiH, 2014 Prikaz sadilice SRF-2 u radu.Dubica, BiH, 2014
 • Početak sadnje novog reda, Dubica, BiH, 2014 Početak sadnje novog reda, Dubica, BiH, 2014
 • Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice SRF-2, Dubica, BiH, 2014 Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice SRF-2, Dubica, BiH, 2014
 • Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014. Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014. Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014. Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014. Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014. Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014. Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014. Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014. Prikaz rada bubnjeva koji usadjuju kontenjerski rasad na MALČ foliju, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz sadilice tip SRF-2 , Dubica, 2014. Prikaz sadilice tip SRF-2 , Dubica, 2014.
 • Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014. Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014. Prikaz dobro posadjenog rasada paprike na MALČ foliji uprkos lošoj pripremi zemljišta, Dubica, BiH, 2014.
 • Prikaz dobro posadjenog rasada uprkos loše usitnjenom zemljištu Prikaz dobro posadjenog rasada uprkos loše usitnjenom zemljištu
 • Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014. Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014.
 • Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014. Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014.
 • Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014. Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014.
 • Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014. Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014.
 • Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014. Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014.
 • Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014. Sadilica SRF-2 u radu, Dubica, BiH, 2014.
     

 


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - prvi deo


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - drugi deo


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - treći deo


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - četvrti deo


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - peti deo


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - šesti deo


Prikaz sadnje kontenjerskog rasada paprike pomoću sadilice
tip SRF 2, Dubica, BiH, 2014 - sedmi deo

 

 

 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
 • Polagac MALČ folije i creva kap po kap Polagac MALČ folije i creva kap po kap
     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1 Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1
 • Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1 Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1
 • Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1 Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1
 • Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1 Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1
 • Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1 Prikaz sadnje kontenjerskog rasada na foliju sa sadilicom tip SRF-1
 • Sadnja sa sadilicom tip SRF-1 na foliji Sadnja sa sadilicom tip SRF-1 na foliji
 • Sadnja sa sadilicom tip SRF-1 na foliji Sadnja sa sadilicom tip SRF-1 na foliji
 • Sadilica kontenjerskog rasada na foliju i na otvoreno tip SRF-1 Sadilica kontenjerskog rasada na foliju i na otvoreno tip SRF-1
 • Prikaz posadjene vrste sa sadilicom tip SRF-1 Prikaz posadjene vrste sa sadilicom tip SRF-1
 • Sadnja kontenjerskog rasada paradajza na foliju sa sadilicom tip SRF-1 Sadnja kontenjerskog rasada paradajza na foliju sa sadilicom tip SRF-1
 • Sadnja na kontenjerskog rasada paradajza na najtanju foliju (u centru ispod folije se nalazi crevo kap po kap) Sadnja na kontenjerskog rasada paradajza na najtanju foliju (u centru ispod folije se nalazi crevo kap po kap)
 • Prikaz kofica koje prosecaju foliju i usadjuju rasad na zeljenu dubinu u zemlju Prikaz kofica koje prosecaju foliju i usadjuju rasad na zeljenu dubinu u zemlju
 • Prikaz okretanja sadilice tip SRF-1 Prikaz okretanja sadilice tip SRF-1
 • Natovarena na kamion i kreće ka kupcu dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na foliju tip SRF-2 Natovarena na kamion i kreće ka kupcu dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na foliju tip SRF-2
 • Natovarena na kamion i kreće ka kupcu dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na foliju tip SRF-2 Natovarena na kamion i kreće ka kupcu dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na foliju tip SRF-2
 • Natovarena na kamion i kreće ka kupcu dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na foliju tip SRF-2 Natovarena na kamion i kreće ka kupcu dvoredna sadilica kontenjerskog rasada na foliju tip SRF-2
 • Stabljike paprike čiji je rasad posađen na streč foliji pomoću naše sadilice tip SRF Stabljike paprike čiji je rasad posađen na streč foliji pomoću naše sadilice tip SRF
 • Stabljike paprike čiji je rasad posađen na streč foliji pomoću naše sadilice tip SRF Stabljike paprike čiji je rasad posađen na streč foliji pomoću naše sadilice tip SRF
     


 Sadnja kontenjerskog rasada paradajza
na foliju sa sadilicom SRF 1 -
, Skobalj

 


Snimak rada sadilica rasada na foliju tip SRF - 1

 


Snimak rada sadilica rasada na foliju tip SRF - 1

 


Sadnja kontenjerskog rasada paradajza na foliju
(najtanja folija) u Agrar Komercu iz Skobalja

 


Rad sadilice rasada na foliju SRF - 1

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sadilica SRF-1Prikaz transporta prototipa sadilice SRF-1 na putu ka poljuPrikaz sadnje rasada sa sadilicom SRF - 1 na otvorenomSadnja sadilicom SRF-1 na otvorenom, sadilice iz
serije SRF će moći bez problema saditi i na folijiSRF - 1 u radu na otvorenomPrikaz posađenog rasada sa sadilicom SRFProizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

Email:e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896