Galerija: Rotacione sadilice

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 

 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4 Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4
 • Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4 Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4 Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Pomoćno ralo na sadilici za otvaranje zemljišta da bi se veštačko đubrivo ubacivalo na željenu dubinu, ralo poseduje mogućnost podešavanja dubine Pomoćno ralo na sadilici za otvaranje zemljišta da bi se veštačko đubrivo ubacivalo na željenu dubinu, ralo poseduje mogućnost podešavanja dubine
 • Pomoćno ralo na sadilici za otvaranje zemljišta da bi se veštačko đubrivo ubacivalo na željenu dubinu, ralo poseduje mogućnost podešavanja dubine Pomoćno ralo na sadilici za otvaranje zemljišta da bi se veštačko đubrivo ubacivalo na željenu dubinu, ralo poseduje mogućnost podešavanja dubine
 • Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4 Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4
 • Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4 Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4
 • Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva
 • Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4 Depozitor djubriva na rotacionoj sadilici SKR-4
 • Rezervoar sistema za zalivanje vodom Rezervoar sistema za zalivanje vodom
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Polagac creva kap po kap Polagac creva kap po kap
 • Polagac creva kap po kap Polagac creva kap po kap
 • Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Četvororedna rotaciona sadililica kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Polagac creva kap po kap Polagac creva kap po kap
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
     

 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva
 • Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva Reduktor koji se pomoću kardana kači na traktor i koji pokreće spirale depozitora veštačkog đubriva. Depozitori veštačkog đubriva poseduju mehanizam za podešavanje količine izbacivanja veštačkog đubriva
 • Depozitor djubriva na SKR - 4 Depozitor djubriva na SKR - 4
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Na zahtev kupca na sadilicu su dodatno dodate gume kako bi moglo da se sadi i po blatu Na zahtev kupca na sadilicu su dodatno dodate gume kako bi moglo da se sadi i po blatu
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Pomoćno ralo na sadilici za otvaranje zemljišta da bi se veštačko đubrivo ubacivalo na željenu dubinu, ralo poseduje mogućnost podešavanja dubine Pomoćno ralo na sadilici za otvaranje zemljišta da bi se veštačko đubrivo ubacivalo na željenu dubinu, ralo poseduje mogućnost podešavanja dubine
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Depozitor djubriva na SKR - 4 Depozitor djubriva na SKR - 4
 • Unutrašnjost depozitora djubriva na SKR - 4 Unutrašnjost depozitora djubriva na SKR - 4
 • Unutrašnjost depozitora djubriva na SKR - 4 Unutrašnjost depozitora djubriva na SKR - 4
 • Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4 Detalj sa rotacione sadilice tip SKR-4
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom, spremne za transport ka kupcu
 • Polagac creva kap po kap na rotacionoj sadilici tip SKR - 4 Polagac creva kap po kap na rotacionoj sadilici tip SKR - 4
 • Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji Dve četvororedne rotacione sadililice kontejnerskog rasada povrća i industrijskog bilja sa ugrađenom dodatnom opremom koja ima sistem za zalivanje vode, depozitor veštačkog đubriva, uređaj za polaganje creva kap po kap odmah pri sadnji
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2, HRVATSKA, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2, HRVATSKA, Maj 2018
 • Priprema kontejnerskog rasada duvana pre sadnje, Hrvatska, Maj 2018 Priprema kontejnerskog rasada duvana pre sadnje, Hrvatska, Maj 2018
 • Priprema kontejnerskog rasada duvana pre sadnje, Hrvatska, Maj 2018 Priprema kontejnerskog rasada duvana pre sadnje, Hrvatska, Maj 2018
 • Priprema kontejnerskog rasada duvana pre sadnje, Hrvatska, Maj 2018 Priprema kontejnerskog rasada duvana pre sadnje, Hrvatska, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018 Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 sadi i na veoma zahtevnim terenaima u ovom slucaju peskovito zemljište, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 sadi i na veoma zahtevnim terenaima u ovom slucaju peskovito zemljište, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 sadi i na veoma zahtevnim terenaima u ovom slucaju peskovito zemljište, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 sadi i na veoma zahtevnim terenaima u ovom slucaju peskovito zemljište, Maj 2018
 • Promenom lancanika (broj zubaca) menjamo razmak izmedju biljaka, a po želji kupca, Maj 2018 Promenom lancanika (broj zubaca) menjamo razmak izmedju biljaka, a po želji kupca, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • Četvororedna rotaciona sadilica kontejnerskog rasada, sa sistemom za polaganje creva kap po kap, Maj 2018 Četvororedna rotaciona sadilica kontejnerskog rasada, sa sistemom za polaganje creva kap po kap, Maj 2018
 • Četvororedna rotaciona sadilica kontejnerskog rasada, sa sistemom za polaganje creva kap po kap, Maj 2018 Četvororedna rotaciona sadilica kontejnerskog rasada, sa sistemom za polaganje creva kap po kap, Maj 2018
 • Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018 Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018 Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018 Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
 • Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018 Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018
 • Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018 Idealan sklop sadnje sa sadilicom SKR - 2, Maj 2018
 • DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018 DVOREDNA ROTACIONA SADILICA TIP SKR-2 u operativnom radu, Maj 2018
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Kontenjerski rasad melise, Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Kontenjerski rasad melise, Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Posađeno polje našom sadilicom SKR-4, Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Posađeno polje našom sadilicom SKR-4, Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Posađeno polje našom sadilicom SKR-4, Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Posađeno polje našom sadilicom SKR-4, Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Depozitor veštačkog đubriva na sadilici SKR-4 Depozitor veštačkog đubriva na sadilici SKR-4
 • Depozitor veštačkog đubriva na sadilici SKR-4 Depozitor veštačkog đubriva na sadilici SKR-4
 • Depozitor veštačkog đubriva na sadilici SKR-4 Depozitor veštačkog đubriva na sadilici SKR-4
 • Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017 Sadnja kontenjerskog rasada melise u mestu Epanomi - Grcka, Decembar 2017
 • Rotaciona sadilica tip SKR-4 Rotaciona sadilica tip SKR-4
     

 

 

Proizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

Email:e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896