Galerija: Gasifikator biomase

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

 

 

 

 

 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105 Gasifikator tip TG-100 instaliran na susari za duvan od 105
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
 • Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015 Intezivno sagorevanje čvrstog goriva u gasifikatoru, Jul 2015
     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Snimak rada gasifikatora

 

 

 • Gasifikator bio mase tip TG-100 instaliran na sušari za sušenje duvana Gasifikator bio mase tip TG-100 instaliran na sušari za sušenje duvana
 • Gasifikator bio mase tip TG-100 instaliran na sušari za sušenje duvana Gasifikator bio mase tip TG-100 instaliran na sušari za sušenje duvana
 • Gasifikator bio mase tip TG-100 instaliran na sušari za sušenje duvana u opoerativnom radu Gasifikator bio mase tip TG-100 instaliran na sušari za sušenje duvana u opoerativnom radu
 • Prikaz plamena sagorevanja iz gasifikatora koji ulazi u izmenjivač termogena koji indirektno zagreva vazduh Prikaz plamena sagorevanja iz gasifikatora koji ulazi u izmenjivač termogena koji indirektno zagreva vazduh
 • Prikaz gasifikatora tip TG-100 insatliranog na sušari za sušenje duvana Prikaz gasifikatora tip TG-100 insatliranog na sušari za sušenje duvana
 • Prikaz sagorevanja gasifikatora TG-100 na otvorenom Prikaz sagorevanja gasifikatora TG-100 na otvorenom
     

 


Snimak rada Gasifikatora

 


Gasifikator čvrstog goriva TG - 100

 


Gasifikator čvrstog goriva TG - 100

 


Gasifikator tip TG - 100 priključen na termogen, tako da korisnik
bukvalno dobija gorionik poput gasnog ali koji radi na čvrsto gorivo


Proizvodnja i prodaja

11400 Mladenovac,
Kragujevačka 42 D
Tel 00381 11/6238 161;
00381 11/6238 160

e-mail: office@termoplin.rs
Website: www.termoplin.rs

Knjigovotstvo i finansije

11420 Smederevska Palanka,
Ul. Majora Gavrilovića bb
Tel 00381 26/317 896